Digibron.nl

Economisch kort

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 5 november 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 14 (Financiën en Economie)

• De zuivelcoöperatie Coberco in Zutphen gaat de poedermelkfabrieken in Heino en Almelo sluiten. Er vallen daarbij geen gedwongen ontslagen. Volgens Coberco is de sluiting het gevolg van de overcapaciteit in de melkpoederproduktie. De melkpoederproduktie uit Heino en Almelo wordt verplaatst naar Coberco NCZ in Lochem. De moderne poedertoren uit Heino wordt overgebracht naar Lochem. • Directie en vakbonden zijn het in principe eens geworden over een sociaal plan voor de afvloeiing van personeel van Delft Electronische Producten (DEP) in het Drentse Roden. Door een reorganisatie van DEP, onderdeel van Delft Instruments, zullen ongeveer 75 mensen hun baan kwijtraken. Bij de vestiging in Roden werken 180 mensen. Het bedrijf wil reorganiseren vanwege de drastische inkrimping van de markt voor helderheidsversterkers voor de defensiesector en de invloed van Amerikaanse overheidssancties. Delft Instruments ziet zich sinds enige tijd geconfronteerd met een Amerikaanse boycot na verboden leveranties aan Irak. • Vleesverwerker Homburg zegt de resultatenontwikkeling in 1992 met vertrouwen tegemoet te zien. Homburg kwam gisteren met deze verklaring „in aansluiting op het halfjaarbericht" van 8 oktober, waarin een verlies over het eerste halfjaar bekend werd van ƒ8,8 miljoen tegen ƒ1,4 miljoen in de eerste helft van 1990. De gang van zaken in het eerste halfjaar was tegengesteld aan de in mei uitgesproken verwachtingen. Toen werd nog een sterke verbetering van de resultaten voor 1991 voorzien. • De Heerema Groep, die zich zoveel mogelijk wil concentreren op haar kernactiviteiten (buitengaatse installatiewerken, zeetransport van zware lading, staalfabricage en het leggen van pijpleidingen), heeft haar belang van 50 procent in het bergings- en sleepbedrijf Wijsmulier Groep Holding per 1 november afgestoten.