Digibron.nl

Te weinig woningen in binnenstad A'dam

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 27 oktober 1990
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4 (Regionaal)

AMSTERDAM - De binnenstad wordt voor woningzoekenden in Amsterdam een steeds onbereikbaarder ideaal. De wachttijd voor een bovenwoning met drie kamers bedraagt inmiddels zeven jaar. De wachttijd voor een bovenwoning met vier kamers is volledig onvoorspelbaar, omdat die in de binnenstad zowel in de particuliere als in de sociale sector niet of nauwelijks voorkomen. Op een tweekamer-bovenwoning moet gemiddeld vier en een half jaar worden gewacht.

'Gewone' woningzoekenden komen voor een huis op de begane grond of de eerste verdieping al niet eens in aanmerking; die zijn voorbehouden aan bejaarden en mensen met een medische indicatie.

Dat staat in een overzicht van de geschatte wachttijden per stadsdeel van de Amsterdamse dienst herhuisvesting. In de hoofdstad staan in totaal 58.000 woningzoekenden ingeschreven. Dat aantal vertoont, evenals de wachttijden, een lichte stijging.

Tussen de vier en vijf jaar duurt het wachten op een huis in wijken als Bos en Lommer, De Baarsjes, De Pijp, Zuid, Rivierenbuurt en Buitenveldert. Voor vierkamer-appartementen is de duur het langst. Zelfs voor de minst populaire wijken bedraagt de wachttijd nog altijd minstens drie en een half jaar. In het overzicht is' Zuid-oost (Bijlmer) niet opgenomen. In verband met de grote leegstand die daar enkele jaren geleden nog bestond, valt de wijk sinds 1985 buiten de woonruimteverordening. De woningbouwvereniging Nieuw Amsterdam regelt daar de toewijzing.

Woningnood

Ook de andere grote.steden kampen met enorme wachtlijsten. Utrecht heeft van alle gemeenten in Nederland de hoogste woningnood, aldus een voorlichter. Het probleem groeit de gemeente dan ook boven het hoofd. De maximale wachttijd in de huursector (zowel gemeentewoningen als huizen van de woningbouwverenigingen) bedraagt nu dertig maanden bij urgentie.

Afhankelijk van het type woning (comfort, grootte) kan die wachttijd zelfs oplopen tot vijf a zeven jaar. In 1986 was de gemiddelde wachttijd 18,6 maanden, m 1987 20,9 maanden en vorig jaar 25,5 maanden.

In Rotterdam is geen sprake van een kwantitatieve woningnood. De gemiddelde wachttijd voor een woning was vorig jaar 16,4 maanden. In totaal stonden op 1 januari 1990 67.000 mensen bij de dienst woonruimtezaken ingeschreven als woningzoekenden.