Digibron.nl

Financiën Aktieplan O-Europa chaos

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 29 juni 1991
Auteur: onze binnenlandredactie
Pagina: 6 (Onbekend)

NUKERK — Er klopt niets van de financiën van de stichting Aktieplan Oost Europa in Nijkerk. Bank- en girorekeningen geven nog enig inzicht, maar uit de kasadministratie kan niemand wijs worden. Vast staat dat er een kastekort is van enkele duizenden guldens.

Dat zegt stichtingsvoorzitter H. van Stralen, die een vernietigend accountantsrapport naar de Zwolse Justitie heeft gestuurd. De accountant noemt de administratie zoals die door de ontslagen directeur A. M. Fennis is gevoerd onbetrouwbaar.

Voorzitter Van Stralen stapte eind vorig jaar al eens naar officier van Justitie mr. I. Monsma om een boekje open te doen over Fennis. Justitie zag toen geen aanleiding om een strafvervolging in te stellen. Van Stralen zegde de officier vervolgens een financieel onderzoek en een rapport van een accountant toe waaruit het gerommel met de boekhouding zou blijken.

Vrije hand

Justitie onderzoekt de komende weleen net rapport van de accountant. „We hebben besloten de zaak voor te leggen aan een externe deskundige, die alles nog eens doorspit. Daarna zullen we bekijken of we er strafrechtelijk iets mee kunnen doen", aldus Monsma.

Sinds hij in 1987 begon met de smokkel van Bijbels en hulpgoederen naar Oost-Europa had Fennis min of meer de vrije hand gekregen van het stichtingsbestuur. Dat bestond uit enkele goedgelovige oude dames, die volgens Van Stralen schaamteloos zijn gemanipuleerd door Fennis. Ze lieten hem in goed vertrouwen z'n gang gaan.

Op verzoek van een zoon van de hoogbejaarde voorzitter vormde de Rotterdammer Van Stralen vorig jaar oktober met goede vrienden en kennissen een nieuw bestuur, dat orde moest scheppen in de chaos. Het bestuur plaatste Fennis aanvankelijk onder curatele, maar ontsloeg hem een maand later toen bleek dat hij zonder toestemming opnieuw een hulptransport naar Roemenië had gestuurd. Van Stralen besloot Justitie in te schakelen toen hij in de Roemeense stad Cluj verhalen hoorde over fraude en verkoop van hulpgoederen op de zwarte markt.

In de jaren '88, '89 en '90 heeft de stichting bijna zeven ton aan inkomsten gehad uit donaties en renteloze leningen. Van Stralen betwijfelt of er veel geld in Roemenie terecht is gekomen. „We kunnen dat nooit meer achterhalen. Wel weten we dat giften voor Roemenië zijn opgegaan aan andere zaken". Zo zou een bedrag van ongeveer 26.000 gulden, de opbrengst van een inzamelingsactie in Friesland voor de bouw van een ziekenhuis in de Roemeense stad Cluj, verdwenen zijn. Verder is onduidelijk wat vorig jaar is gebeurd met een kleine 50.000 gulden dat in cheques en contanten is opgenomen van een rekening bij de Amro-bank.

„Geen oplichter"

Voorzitter Van Stralen wil Fennis geen oplichter noemen, maar voegt daaraan toe: „Ik neem hem ook niet in bescherming. Zoals hij de stichting heeft misbruikt, vind ik uiterst laakbaar. Het is aan Justitie om te beoordelen of hij strafbare feiten heeft gepleegd". Het stichtingsbestuur heeft beslag laten leggen op het woonhuis van Fennis. Van Stralen zegt dat er op de voormalige directeur een vordering is van 209.000 gulden. Dat is een optelsom van renteloze leningen aan de stichting en bedragen die Fennis zich zelf ten onrechte heeft toebedeeld. Op zijn beurt eist Fennis in een civiele procedure achterstallig salaris, een kilometervergoeding en de terugbetaling van een renteloze lening. Het gaat in totaal om ongeveer 20.000 gulden.

Inmiddels heeft het bestuur een touringcar, een vrachtauto en het pand van de stichting van de hand gedaan. Met het geld zijn enkele tientallen schuldeisers voor een deel schadeloos gesteld. Het bedrag dat Fennis van de stichting vordert, is bij een notaris in depot gegeven in afwachting van de uitkomst van de civiele procedures.