Digibron.nl

Schoonmaak scholen leidt tot cara-klachten

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 14 september 1991
Auteur: een medewerker
Pagina: 4 (Regionaal)

LELYSTAD - Steeds meer schoolkinderen in Flevoland komen met cara-klachten terecht bij de huisarts. „Het afgelopen jaar is er zelfs een toename in ijltempo geconstateerd", zegt een woordvoerder van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Flevoland.

De GGD spreekt van „een ontwikkeling die ons zorgen baart". Te meer daar de stijging van het aantal cara-patiëntjes op scholen geen incident is, maar al enkele jaren achtereen wordt geconstateerd.

De GGD wijt de sterke toename van cara-klachten aan de hygiëne op scholen. Die zou slecht zijn. De scholen worden onvoldoende schoongemaakt, veelal door het ontbreken van geld daarvoor. De scholen zeggen dat de bezuinigingen van het ministerie van onderwijs de boosdoener zijn. De GGD denkt daar anders over. „Schooldirecties en -besturen zouden de hand in eigen boezem moeten steken. Ze horen er bij voorbeeld op toe te zien dat de zeepautomaat altijd is gevuld en dat de handdoeken tijdig worden vervangen. Dat gebeurt lang niet altijd. Het is een kwestie van taakopvatting. En die varieert nog wel eens".

Volgens de GGD is „zeker de helft van alle Flevolandse scholen" zich onvoldoende bewust van de problemen die er ontstaan als gevolg van de slechte hygiëne op de scholen. De gezondheidsdienst heeft nu aangekondigd binnenkort een onderzoek te starten om nog duidelijker het verband tussen het schoonmaken van de scholen en het ontstaan van caraklachten bij leerlingen te kunnen aantonen.

Leefmilieu
Het onderzoek wordt mede uitgevoerd op aandringen van ouders die al enige tijd klagen over de hygiëne op de scholen. Volgens de GGDwoordvoerder kOst het de ouders van kinderen met aandoeningen aan de luchtwegen „veel moeite de schoolleiding te overtuigen van het belang van een goed leefmilieu op school. De ouders moeten er soms echt voor vechten".

Toch is de situatie niet op alle scholen slecht. In de gemeenten Urk en Noordoostpolder lijken de caraklachten van schoolgaande kinderen te verminderen sinds kinderartsen en een districtsverpleegkundige zich meer met de hygiëne op de scholen bemoeien. En in Almere is in de muziekwijk inmiddels de eerste caravriendelijke school geopend.