Digibron.nl

Tussen ds. Kersten en ds. Kok in kern geen verschil”

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 5 maart 2014
Auteur: Van onze verslaggever
Pagina: 2 (Kerk)

APELDOORN. Tussen ds. G. H. Kersten en ds. R. Kok bestond op het punt van belofte en aanbod van genade „als het om de kern van de zaak gaat geen verschil.”

Dat stelde ds. M. Golverdingen gisteren in Apeldoorn, tijdens de verdediging van zijn proefschrift ”Vernieuwing en verwarring. De Gereformeerde Gemeenten 1946-1950.” Daarin komt onder meer de ”kwestie-Kok” uitvoerig aan de orde. De generale synode schorste deze Veenendaalse predikant in 1950, waarna hij met een groot deel van zijn gemeente buiten het kerkverband kwam te staan. Nadien sloot hij zich aan bij de Christelijke Gereformeerde Kerken. Ds. Golverdingen concludeert dat de schorsing van ds. Kok berustte „op een betreurenswaardig misverstand ten aanzien van het begrip belofte, dat verschillend werd geïnterpreteerd door hem en door de synode.”

Prof. dr. H. G. L. Peels, rector van de Theologische Universiteit Apeldoorn, typeerde de dissertatie gisteren als een belangwekkende studie, met een meer dan eens „onthullende” inhoud, „die ook nog eens leest als een trein.”

Een van die „onthullingen” is ook dat de naam B. J. van Wijk, bekend van onder meer zijn ”Bijbelse geschiedenis aan onze kinderen verhaald” een pseudoniem was van A. Jansen uit Haarlem (1903-1964). Jansen, ouderling van de gereformeerde gemeente in Haarlem, was in 1948 in vaste dienst van uitgeverij De Banier gekomen en nam het initiatief tot de uitgave van De Kleine Gids, de voorloper van de GezinsGids. Ds. Golverdingen: „De mondelinge overlevering dat De Kleine Gids –waarvan onder anderen dr. C. Steenblok tot de commissie van redactie behoorde– bedoeld was als alternatief voor Daniël moet gerekend worden tot het rijk van de legenden.”

Zie ook Puntkomma pag. 2 en 3 en rd.nl/golverdingen voor meer foto’s en een geluidsopname van de promotieplechtigheid.