Digibron.nl

Bond: „Acties in zorg op komst"

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 5 november 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3 (Binnenland)

UTRECHT (ANP) - Omdat het kabinet niet tegemoet komt aan de vakbonden, zijn grootscheepse acties te verwachten tijdens de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de zorgsector. De AbvaKabo, FNV-bond voor deze sector, heeft de Tweede Kamer daarvoor gisteren per brief gewaarschuwd.

Het kabinet gaat ervan uit dat werknemers in de gepremieerde en gesubsidieerde sector (ziekenhuizen, bejaardenoorden, thuiszorg, welzijn) slechts 3 procent loonsverhoging kunnen verwachten. Dit terwijl het Centraal Planbureau een loonstijging in de marktsector van 3,75 procent voorspelt. De AbvaKabo stelt dat het kabinet dus de afspraken schendt die er met werknemers en werkgevers in zowel 1989 als vorig jaar zijn gemaakt.

Voor sectoren die zijn aangesloten bij het pensioenfonds PGGM gaat het kabinet er bovendien van uit dat werknemers hun eigen loonsverbetering moeten betalen. Immers, 2,5 procent van de 3 procent loonstijging moet worden gefinancierd door verlaging van de pensioenpremie. Die verlaging holt de pensioenpremies op onverantwoorde manier uit, vindt de AbvaKabo. Bovendien zijn deze reserves werknemersgeld en geen „overheidsspaarpot".