Digibron.nl

Openbaar vervoer niet op zondag

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 2 juni 1976
Auteur: onze parlementsredactie
Pagina: 3 (Onbekend)

DEN HAAG — „Volgens de Wet des Heeren mag er op zondag niet anders dan noodzakelijk werk gedaan worden en mag men ook een ander niet voor zich laten werken. Als we hiervan uitgaan, dan kunnen we niet anders dan bezwaar hebben tegen het openbaar vervoer op zondag", aldus ir. Van Rossem (SGP) gisteren in de Tweede kamer tijdens de behandeling van de nota personenvervoer.

Bovendien stuiten we behalve op ethische bezwaren ook op materiële bezwaren bij het vervoer op zondag, zo zei hij. De opbrengsten van het openbaar vervoer op zondetg kunnen bij lange na de te maken kosten niet goedmaken. Ir. Van Rossem, die pleitte voor de algehele stopzetting van het openbaar vervoer op zondag, stelde dat men niet bang behoeft te zijn voor op deze wijze passagiers die door de week van het openbaar vervoer gebruik maken, af te stoten. Het publiek dat op zondag met het openbaar vervoer reist, is een geheel ander, zo zei hij. Hij zei blij te zijn dat de minister bij het geven van vergunningen aan nieuwe vervoerslijnen de bepaling had gesteld, dat er geen dienst op zondag zou zijn.

De SGP-er wilde ook busdiensten waar gemiddeld minder dan vijf passagiers gebruik van maken, afgeschaft zien. Het vervoer van grote bussen vervangen door kleinere is bepaald geen succes geworden, maar dat is volgens onderzoekingen ook geen faire kans aan gegeven. Van Rossem vroeg de minister van Verkeer en waterstaat eens een onderzoek in te stellen, of het mogelijk zou zijn, in dunbevolkte gebieden taxi's te laten rijden in plaats van de gebruikelijke bussen.