Digibron.nl

Functie Bijbels museum „voorlichtingscentrum"

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 15 augustus 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2 (Onbekend)

Het ligt niet in de bedoeling dat het bij kijken blijft tijdens een bezoek aan het Bijbels museum. Aan de Herengracht moet het museum uitgroeien naar een „voorlichtingscentrum inzake vele vormen van gebruik en functie van de Bijbel in gezin, school, kerk en vormingswerk".

Het nu nog aan de Amsterdamse Emonylaan gevestigde Bijbels museum mag zich verheugen in een groeiende belangstelling. Trok het kleinste museum van de hoofdstad in 1971 nog 7000 bezoekers, twee jaar later, in 1973 was dit aantal met een slordige 40 pct gestegen tot lO.OOO. „Het merendeel van de bezoekers wordt gevormd door jeugdige scholieren", aldus conservator P. de Roos (58).
„We krijgen hier veel groepen van basisscholen uit alle delen van het land. Daarnaast zondagsscholen, jeugdgroepen, terwijl er ieder jaar ook enkele honderden buitenlanders komen". De verwachting is dat dit bezoekersaantal ook de komende jaren nog zal stijgen.

NIEUW JASJE
Volgend jaar, als het museum vijftig jaar in Amsterdam gevestigd is, zal een nieuwe huisvesting aan de Herengracht worden betrokken. Naast een tentoonstellingsruimte zal het museum dan ook een filmzaaltje, winkeltje, documentatiecentrum, studiezaal en creatieve ruimte rijker ïijn.
Absoluut pronkstuk zal ook in de nieuwe behuizing wel de tabernakel zijn, een nauwkeurige kopy op eenzevende van de ware grootte. De heer De Roos legt ons uit dat de tabernakel een mobiel heiligdom was van het volk Israël op weg door de woestijn. „Eigenlijk de voorloper van de tempel".
Hij vertelt erbij dat het getoonde en unieke bouwwerk afkomstig is van de Utrechtse predikant Leendert Schouten, de oprichter van het Bijbels museum." Vroeger reisde men met de tabernakel het gehele land af.
's-Middags kwam de schooljeugd dan naar de plaatselijke kerk om het te bewonderen, 's avonds kwamen de ouderen naar het godshuis kijken.
Anno 1974 is er heel wat meer in het museum te zien. Zo ligt er ook een mummie van een priesteres, daterend uit de negende eeuw voor Christus. Een unieke attractie voor Amsterdam. „Wij zijn het enige museum in de stad, dat zo'n mummie heeft," vertelt de heer De Boos.

BEZIGHEDEN
In het kader van de verandering van doelstelling past ook een naamsverandering in Stichting Bijbelwerkplaats. Er bestaan verder plannen voor films en klankbeelden. Een ruimte waar een groep een rollenspel kan uitvoeren, naar Joodse muziek kan luisteren of met een project bezig kan zijn.

In het kader van deze plannen wordt momenteel gewerkt aan een soort experiment waarbij groepen na een rondleiding worden geconfronteerd met een vragenlijst in multiplechoise vorm. „Iets wat vooral in onderwijskringen erg aanslaat. Het wordt enthousiast ontvangen" vertelt conservator De Roos.

Alle stukken van het museum, en dat zijn er ongeveer vijfhonderd (waarde een half miljoen gulden) zullen naar een van de oude koopmanshuizen aan de Herengracht (een van de zgn. Cromhouthuizen) worden overgebracht, zodra deze nieuwe behuizing geschikt gemaakt is om als museum dienst te doen. Dat kan echter nog wel een jaar aanlopen.