Digibron.nl

Raad van kerken eens met RK-verklaring

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: maandag 15 maart 1976
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2 (Kerk en onderwijs)

AMERSFOORT — De Raad van kerken zal zich op zijn volgende vergadering 14 april in Amersfoort, buigen over de verklaring waarin de RK bisschoppen van Nederland de bewapeningswedloop aan de kaak stellen en een krachtig pleidooi voor ontwapening houden. De secties internationale zaken en sociale vragen van de raad zullen de discussie voorbereiden. Dit heeft de sectie publiciteit van de Raad van kerken woensdag meegedeeld.

Overspel

Het ligt in de bedoeling dat de Raad van kerken de verklaring van de bisschoppen tot de zijne maakt. Ook wil de Raad de leden-kerken voorstellen de verklaring over te nemen.

De verklaring, door de bisschoppen gepubliceerd op 13 januari, is op zeer grote schaal verspreid in binnen- en buitenland. Zo is zij toegezonden aan alle leden van het kabinet en van de Eerste en Tweede Kamer, aan alle RK priesters, andere kerken en de media. Tevens is zij, in Franse en Engelse vertaling, verstuurd aan alle RK bisschoppen Van de wereld.

Op de vandaag gehouden vergadering van de Raad van kerken spraken sommigen er hun verwondering over uit dat de bisschoppen hun verklaring zonder overleg met de andere kerken hadden opgesteld. De vertegenwoordigers van de RK kerkprovincie legden uit dat consultatie van de andere kerken door haast onmogelijk was gemaakt. De behandeling van de ontwapeningsnota der regering op een openbare zitting van de Tweede-kamercommissie werd op korte termijn verwacht en kardinaal Alfrink, internationaal voorzitter van de vredesbeweging Pax Cnristi, stond op het punt afscheid te nemen als voorzitter van de bisschoppenconferentie.

Op advies van zijn sectie sociale vragen zal de Raad van kerken verder christelijke politici van verschillende partijen uitnodigen voor overleg over de sociaal-economische consequenties van een vernieuwing van levensstijl vanuit het geloof. Het ad-^ vies is een gevolg van een besluit, door de Gereformeerde synode in november 1975 genomen betreffende de wenselijkheid van een ,,evangelisch politiek beraad". Dit heeft de sectie publiciteit van de Raad van kerken woensdag meegedeeld.

Het overleg zal gericht zijn op een politieke gedachten wisseling over die aanbevelingen van Nairobi en Driebergen die de politieke verantwoordelijkheid van de kerken in Nederland raken. Het betreft hier de vijfde algemene assemblee van de Wereldraad van kerken in Nairobi en de Nederlandse bezinning hierop, die in Driebergen heeft plaatsgevonden.

De Raad van kerken zal zijn invitatie niet alleen doen uitgaan aan leden van de regering of de staten-generaal maar ook aan hen die indirect betrokken zijn bij de politieke beleidsvorming.

De Raad van kerken hoopt met dit beraad te kunnen starten in de tweede helft van het lopende jaar.