Digibron.nl

Toeslag voor docent in oude stadswijken"

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: maandag 19 maart 1990
Auteur: onze onderwijsredactie
Pagina: 9 (Binnenland/Buitenland)

EDE Staatssecretaris Wallage van onderwijs staat niet onwelwillend tegenover het voorstel van de Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs (BPCO) om leerkrachten in oude stadswijken een toeslag op hun salaris te geven. Wallage zegt dit In het vandaag verschenen nummer van Inkom, het maandblad van de BPCO.

Voor vacatures op scholen in oude stadswijken is haast geen sollicitant meer te vinden. De gemeente Den Haag probeert via allerlei aantrekkelijke regelingen leerkrachten naar de Hofstad te krijgen. De Besturenraad heeft voorgesteld om mensen die (gaan) werken in de oude wijken een toeslag te geven. Te denken valt aan het inschalen in ambtenarenschaal 7 in plaats van 6, aldus een woordvoerder.

Wallage onderkent in het interview dat de tekortenproblematiek een sterk regionale problematiek'Sat blijken te zijn. „Ik vraag mij dan ook af of we niet een aantal geografisch begrensde maatregelen moeten nemen. En dan is het idee van de toeslag dus aan de orde". De staatssecretaris wijst erop dat de regeling „zich heel moeilijk vèjdraagt" met de nu -gétfdende arbemsyoorwaarden, i^i^^QJ^-v' derwijs.

De bewindslieden op Onderwijs zijn bereid de aanvangssalarissen aan te pakken, zo laat Wallage in Inkom doorschemeren. Niet op staande voet. „In de begroting van 1990 is daar geen geld voor". Wallage heeft vanmiddag met de vaste kamercommissie voor onderwijs gepraat over de verwachte lerarentekorten.

Bereidheid

Op de jaarvergadering van de afdeling basisonderwijs van de BPCO, zaterdag in Ede, sprak Wallage over schaalvergroting. „De bereidheid tot samenvoeging is onontbeerlijk", aldus de staatssecretaris. Voor schaalvergroting is de medewerking van gemeenten, provincies en besturenorganisaties nodig.

Hoe groot de bestuurlijke schaalvergroting in het basisonderwijs moet worden, legde mr. N. P. Dekker van de Besturenraad uit. „Als uitgangspunt zou kunnen dienen dat besturen van protestants-christelijke scholen in iedere gemeente tot een vorm van samenwerking of fusie geraken. Zo wordt bevorderd dat er naar het openbaar onderwijs een evenwichtig bestuurlijk evenwicht ontstaat". Een goede zaak zou Dekker het vinden dat naast bestuurlijke fusie, ook andere vormen van samenwerking mogelijk worden gemaakt. punten. WD-fractievoorzitter Voorhoeve blijft hekkesluiter met slechts 18 punten.

Ondanks het gestegen vertrouwen in de twee voormannen van de huidige regeringscoalitie, blijkt het vertrouwen van de bevolking in het kabinet als geheel dalende te zijn. De Hond signaleert een score van 47 procent, het laagste percentage tot nu toe gemeten.