Digibron.nl

Verplicht Nederlands leren

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 22 maart 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 1 (Voorpagina)

De gemeente Harderwijk heeft staatssecretaris Ter Veld aan haar zijde als het gaat om de aanpak van werkloze buitenlanders. Onlangs besloot het college van B en W dat buitenlanders in de gemeente die een bijstandsuitkering krijgen, in bepaalde gevallen verplicht zullen worden een cursus Nederlands te volgen. Als ze daartoe onwillig zijn, kunnen ze op hun uitkering worden gekort.

Het bleek immers dat het op basis van vrijwilligheid verwijzen van mensen naar taalcursussen onvoldoende rendement opleverde. Er haakten er te veel af. Nu zal het best zo zijn dat zo'n cursus Nederlands voor veel buitenlanders nogal wat inspanning vereist. De meesten van hen hebben de schoolbanken (zo ze daar ooit op gezeten hebben) al lang achter zich gelaten.

Maar zij hebben er heel bewust voor gekozen om niet in hun geboorteland te blijven wonen, maar elders de kost te gaan verdienen, waar zij een hoger welvaartsniveau konden verwachten. Dat heeft consequenties. Zeker als men werkloos wordt en op de sociale dienst van het gastland een beroep moet doen.

In het verleden is ook ten aanzien van Nederlanders te gemakkelijk geoordeeld over het verlenen van bijstandsuitkeringen. Bepaalde groepen mensen gingen het leven van de bijstand (al dan niet aangevuld met zwart werken) eigenlijk als normaal zien. Terecht worden nu pogingen gedaan om die tendens te doorbreken.

Wanneer men gezond is en de pensioengerechtigde leeftijd nog helemaal niet in zicht komt en men desondanks van een sociale uitkering moet leven, dan is het niet meer dan normaal dat men z'n best doet om (weer) ergens aan de slag te komen. Een middel daartoe is het verbeteren van zijn beroepskwalificaties, onder meer door het volgen van cursussen.

Voor buitenlanders geldt daarbij uiteraard dat een basiskennis Nederlands een eerste vereiste is. Ook al hebben zij meestal baantjes waarbij ze niet met de klanten van het bedrijf hoeven te communiceren, ook voor de interne communicatie met collega's en bedrijfsleiding is een zekere kennis van onze taal noodzakelijk.

Kennis van het Nederlands bevordert ook de culturele aanpassing. Turken en Marokkanen die bij voorbeeld Nederlandse kranten kunnen lezen, raken daardoor ook meer vertrouwd met de Nederlandse maatschappij. Niet dat ze daar nu in alle opzichten zoveel goeds van leren, maar een bepaalde kennis van de Nederlandse samenleving is beslist noodzakelijk om zich maatschappelijk te kunnen handhaven.

Dat geldt niet alleen voor het verwerven van een baan, maar bij voorbeeld ook om mee te kunnen denken en praten over de schoolloopbaan van hun kinderen. Wanneer hun duidelijk gemaakt wordt dat ze een cursus moeten volgen en die ook beslist af moeten maken (ook al hebben ze er niet zoveel zin in), zal dat er wellicht ook toe leiden dat ze er bij hun kinderen meer op aandringen hun schoolopleiding af te maken.

Door het Nederlands Centrum Buitenlanders is kritisch gereageerd op de Harderwijkse beleidslijn. Daar vond men dat je buitenlanders alleen tot zo'n taalcursus kon dwingen als daar de harde garantie van een baan tegenover stond. Zo'n garantie is natuurlijk in de meeste gevallen niet te geven. Wij hebben hier geen staatseconomie, waarbij de overheid als de voornaamste (of enige) werkgever optreedt.

De algemene regel dat men met betere papieren eerder aan de slag komt, zou als motivering voldoende moeten zijn. Ook voor scholieren geldt dat er geen garantie is dat hun diploma direct een baan oplevert. En voor wie die motivering niet sterk genoeg is, moet de strafkorting op de uitkering dan maar als stok achter de deur fungeren.

De zwaarte van die straf valt ook nog wel mee. In het uiterste geval, wanneer er duidelijk sprake is van onwil om Nederlands te leren, wordt de uitkering van werkloze buitenlanders met maximaal 10 procent gekort.