Digibron.nl

Accijns op benzine en diesel gaat omhoog

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 30 december 1993
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 16 (Onbekend)

Per 1 januari 1994 veranderen verschillende indirecte belastingen. De wijzigingen in de motorrijtuigenbelasting en de accijns op motorbrandstoffen zijn: - verhoging benzine-accijns met 11 cent - verhoging diesel-accijns met 8 cent - invoering van een accijns op Ipg (per 16 februari 1994) voor zover gebruikt als motorbrandstof (dus niet voor verwarmings- en verlichtingsdoeleinden). De verhoging van de Ipg-prijs zal aan de pomp inclusief btw 5 cent per liter bedragen - verlaging Ipg-toeslag motorrijtuigenbelasting personenauto's (per 16 februari 1994) met 87 gulden per jaar voor een populaire middenklasser - verhoging diesel-toeslag motorrijtuigenbelasting personenauto's met 36 gulden per jaar voor een populaire middenklasser (per 16 januari 1994) - verlaging motorrijtuigenbelasting bestelauto's, vrachtauto's en autobussen (ter compensatie voor het wegvervoer van de verhoging van de diesel-accijns); per 16 maart 1994 - verlaging Ipg-toeslagen met bijna 50 procent voor bestelwagens, vrachtwagens en hun aanhangwagens (per 16 februari 1994) - afschaffing Ipg-toeslagen (per 16 februari 1994) voor autobussen en aanhangwagens.