Digibron.nl

SGP-raadslid weigert voorlezen beschouwingen

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 30 oktober 1991
Auteur: onze correspondent
Pagina: 4 (Regionaal)

CROMSTRIJEN - Het SGPraadslid G. A. Terdu heeft in de begrotingsraad van gisteravond uit protest geweigerd zijn algemene beschouwingen voor Ie lezen. Hij meent dat hij door het college niet juist is behandeld. B en W hadden namelijk verzuimd de in de algemene beschouwingen door Terdu gestelde vragen schriftelijk te beantwoorden.

Terdu geeft toe dat hij door een samenloop van omstandigheden zijn vragen over het collegebeleid twee dagen te laat heeft ingeleverd. Burgemeester E. W. H. Broekhuis verdedigde zich door te stellen dat in deze periode ook de reis naar Polen viel en dat bij terugkomst het beantwoorden van de door de SGP gestelde vragen er gewoon bij ingeschoten is. Dit vond het raadslid reden genoeg om de beschouwingen niet voor te lezen. Mondeling is wethouder A. R. in 't Veld alsnog op zijn vragen ingegaan.

Het raadslid W. van Wijngaarden (CDA) merkte in zijn algemene beschouwingen op dat er tijdens raadsen commissievergaderingen in toenemende mate onnodig agressieve taal wordt gebruikt in de richting van het college. Kritiek leveren vindt hij vanzelfsprekend. „Het zijn ook mensen, en dus maken zij fouten. Maar om hen daar op te wijzen, zou wel wat taktvoller kunnen. Harde verwijten over en weer doen bepaalde zaken en mensen geen goed". Hij pleitte er dan ook voor de strijdbijl in de politiek te begraven en het komende begrotingsjaar er niet meer mee te zwaaien.