Digibron.nl

Assistenten vallen tussen wal en schip

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: maandag 12 september 1977
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3 (Binnenland)

UTRECHT — De Landelijke Vereniging van Artsen in dienstverband treft voorbereidingen voor het aanspannen van een kort geding tegen ziekenhuizen die nog steeds weigeren, de per 1 januari overeengekomen CAO voor het zieken*, huiswezen toe te passen op de assistent-geneeskundigen.

Enkele ziekenhuizen die de assistenten nog steeds niet geven waar ze recht op hebben, hebben inmiddels van de LAD een tweede aanmaning ontvangen. Als ze ook daar niet op reageren stapt de LAD naar de rechter.

De CAO betekent een aanzienlijke verbetering voor de assistenten (onder meer specialisten in opleiding). Er zijn onder andere regelingen in getroffen voor compensatie van overwerk, bereikbaarheidsdiensten en dergelijke. De- specialisten-opleiders willen de daarmee samenhangende meerkosten echter niet betalen, terwijl staatssecretaris Hendriks (Volksgezondheid) enige tijd geleden zijn veto uitsprak over doorberekening in de verpleegprijs van de ziekenhuizen. De Nationale Ziekenhuisraad, die de CAO ala werkgeversorganisatie heeft getekend, heeft erkend juridisch verplicht te zijn de CAO uit te voeren. Niet alle NZRleden voegen evenwel de daad bij het woord.

Wantrouwen

Enkele assistenten zeiden zaterdag op de ledenvergadering van de LAD in Utrecht, dat in hun ziekenhuizen sprake is van „wanorde en wantrouwen" tengevolge van de financiële problemen. De assistenten vallen tussen de wal (de specialisten-opleidera) en het schip (de ziekenhuisdirecties). Ét zijn grote wachtlijsten voor assistentplaatsen en bij sollicitaties krijgen de artsen vaak te horen, dat ze bereid moeten zijn zich van de CAO niet zoveel aan te trekken. In dit verband waarschuwde LAD-bestuurder F. Rasker tegen het verschijnsel van de vo^ lontair-arbeid, het aantrekken door ziekenhuizen van assistenten die met het oog op hun opleiding bereid zijn „gratis" te werken.