Digibron.nl

Verplichting

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 20 april 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3 (Binnenland)

FNV-voorzitter Stekelenburg vindt dat er op zijn minst naar gekeken moet worden. Stekelenburg zette zich gisteren af tegen de gedachte om bedrijven te verplichten een bepaald percentage arbeidsongeschikten in dienst te nemen, met boetes als de norm niet wordt gehaald. Daarover is advies gevraagd aan de Sociale Verzekeringsraad. Die verplichting is momenteel een slapende bepaling in de Wet arbeid gehandicapte werknemers, maar kan, als het parlement ermee instemt, alsnog van kracht worden. De FNV-voorzitter voelt meer voor een eenvoudige loonsomheffing van 3 tot 5 procent in alle bedrijven.

Daarvan mag het bedrijf de loonsom aftrekken die wordt betaald aan arbeidsongeschikte werknemers.