Digibron.nl

Tentoonstelling

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 2 mei 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 15 (Onbekend)

Met de uitvoering van al deze Haagse plannen wordt concreet vorm gegeven aan de ambities die de rijksoverheid voor de Randstad in totaliteit heeft. Gezamelijke ambities moeten gezamelijk worden waargemaakt. De overheid is bij deze vernieuwingsoperatie vrijwel geheel afhankelijk van marktpartijen. Circa 85 procent van het investeringsbedrag moet door marktpartijen worden opgebracht. Daarvoor moet vertrouwen bij de marktpartijen worden gewekt voor de inzet en continuïteit van de overheid (gemeente, provincie en Rijk). Over de plannen voor de Haagse binnenstad wordt van donderdag 10 mei tot en met vrijdag 1 juni een tentoonstelling gehouden in het Gemeentelijk Informatiecentrum aan de Groenmarkt. Aan de hand van een maquette en allerlei panelen wordt geprobeerd duidelijk te maken hoe de komende jaren Nieuw Centrum gestalte moet krijgen.