Digibron.nl

Personeel mishandelde bewoners opvanghuis"

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 3 september 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4 (Regionaal)

HILVERSUM (ANP) - Bewoners en ex-bewoners van het jongerenopvanghujs De Dreef in Wapenveld zijn gedurende langere tijd mishandeld door personeelsleden. Dat zei een aantal personeelsleden gisteravond in een uitzending van AVRO's Tele vizier.

Een aantal bewoners heeft gistermiddag bij de hoofdofficier van Justitie in Zwolle een collectieve aangifte gedaan wegens mishandeling. De naar schatting zeventig (ex-)bewoners hebben hun aangifte via het landelijk Steunpunt Zetten laten lopen, zo maakte raadsman mr. R. Amelink bekend. Amelink treedt namens de personeelsleden van De Dreef op, die in het AVRO-programma de misstanden aan de kaak stelden.

Volgens Amelink heeft de ondernemingsraad besloten de mishandeling openbaar te maken-, mede gezien de ernstig verstoorde arbeidsverhoudingen in De Dreef. Ook speelt mee dat de directie volgens de ondernemingsraad mogelijk financiële malversaties heeft gepleegd. De OR heeft de hoofdofficier van Justitie in Zwolle daarom verzocht een „nader oriënterend justitieel onderzoek" in te stellen. Het opvanghuis De Dreef, dat door de Dr. Wouter Lourens Slotstichting wordt geëxploiteerd, is een open justitiële inrichting voor jongeren van 13 tot 21 jaar en biedt plaats aan maximaal vijftig jongeren. Er werken zestig personeelsleden. De Stichting wordt nagenoeg volledig gesubsidieerd door de rijksoverheid.

Niets te vrezen

Vandaag lichten onder meer het Landelijk Steunpunt Zetten en personeelsleden van De Dreef een en ander toe tijdens een persbijeenkomst in Amsterdam. Daarbij zijn ook vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie en mogelijk enige kamerleden aanwezig.

De voorzitter van het bestuur van De Dreef, mr. H. Schaatsbergen, zei in een reactie dat de mishandelingen nieuw voor hem waren. Hij zei dat hij Justitie zal vragen om een onderzoek. Volgens Schaatsbergen hebben personeelsleden die de zaak naar buiten hebben gebracht niets te vrezen.

Ook een woordvoerder van het ministerie van justitie zei dat het openbaar ministerie zal worden ingeschakeld. „Ik ben geschokt. Hier is duidelijk sprake van strafbare feiten gepleegd door het personeel", aldus de woordvoerder. mumaantal voor scholen in de gemeente Reeuwijk is 50 leerlingen. De laatste twee jaar had de .school er niet meer dan 43. Omdat "De Wilgenbrink" de enige openbare basisschool in de kleine kern Waarder is, wil men deze in stand houden.

Dit laatste wekte verbazing en vooral ook enige wrevel bij nagenoeg alle raadsfracties. Ook een door de winkeliersvereniging Handel en Nijverheid geopperde versnelprocedure door middel van artikel 19 vond geen goedkeuring in de ogen van de gemeenteraad. De winkeliersvereniging vreest dat de te lange procedure de investeerder zal afschrikken en dat hij dan zal opstappen.

Toen A. de Graaf (RPF/GPV) en C. Sanderse (PvdA) hierover de discussie met het college van B en W aangingen, stapten vertegenwoordigers van de winkeliersvereniging demonstratief op. Op aandringen van B en W stemden nagenoeg alle fracties schoorvoetend in met de uitkomsten van het rapport.