Digibron.nl

Cao-akkoord bereikt in metaalindustrie

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 19 januari 1990
Auteur: onze economische redactie
Pagina: 1 (Voorpagina)

ZOETERMEER - Na ruim veertien uur moeizaam onderhandelen hebpen vertegenwoordigers van ondernemers en vakbonden gisteravond laat overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor de metaal- en elektrotechnische industrie (200.000 werknemers). Het akkoord voorziet in een loonstijging, op jaarbasis, van 3,75 procent. De stakingsdreiging in deze bedrijfstak is nu van de baan.

Het personeel in de grootmetaal krijgt per 1 april een loonsverhoging van 3 procent. Per 1 januari 1991 komt daar nog eens 0,75 procent bij. Bovendien stelt de cao, die een looptijd heeft van vijftien maanden, een eenmalige uitkering in het vooruitzicht van 1,25 procent per 1 september. De totale loonsverbetering over 1990 bedraagt met dit alles 3,85 procent. Op jaarbasis houdt de cao een loonsverbetering in van 3,75 procent.

Het compromis in de metaalindustrie betekent een belangrijke doorbraak aan het cao-front. De afspraken in deze bedrijfstak worden meestal gezien als trendsettend voor de arbeidsvoorwaarden in Nederland.

Koppeling
De loonstijging gaat aanzienlijk uit boven de door de regering gewenste 2,5 procent. Als het gemiddelde voor alle sectoren, hoger uitvalt dan laatstgenoemd percentage, ontstaan er problemen rond de koppeling van lonen en sociale uitkeringen. Het strikt toepassen van dat mechanisme kost de schatkist dan meer dan waarmee het kabinet rekening had gehouden.

Onderhandelaar Peperkamp van de Industriebond FNV vindt het akkoord „de moeite waard". Zijn bond had een loonsverhoging van 4 procent gevraagd en het uiteindelijke resultaat komt daar aardig bij in de buurt.

Tot gisteren boden de ondernemers niet meer dan 2,35 procent. Volgens voorzitter Blankert van de werkgeversorganisatie FME passen de afspraken binnen de „beheerste loonkostenontwikkeling" waarover kabinet en sociale partners het begin december op centraal niveau eens werden. De aanvankelijke voorstellen om de vut-leeftijd te verhogen en voor het werken op zaterdag geen extra vergoeding meer toe te kennen, verdwenen van tafel. Blankert kondigde wel aan, dat de discussie over deze punten bij de volgende cao-onderhandelingen zal terugkeren.

Werkgelegenheid
De vut-leeftijd in de metaal blijft op 60 jaar. Werknemers van 59 jaar met veertig dienstjaren mogen ook vervroegd uittreden. Door maatregelen op het gebied van de werkgelegenheid, onder meer over het starten van speciale projecten, zullen meer mensen een baan krijgen in de bedrijfstak.

De Reformatorisch Maatschappelijke Unie zegt in een reactie op het akkord verheugd te zijn met het akkoord met een langere looptijd, omdat dit de rust in de metaalsector alleen maar ten goede kan komen. Diverse leden hadden zich de afgelopen dagen zorgen gemaakt over de dreigende acties.

Het akkoord in de grootmetaal leidt er wellicht toe, dat ook in de kleinmetaal (260.000 werknemers) partijen elkaar sneller vinden. De desbetreffende besprekingen liepen woensdag stuk en inmiddels bereiden de bonden acties voor.