Digibron.nl

Trouwen wordt onbetaalbaar in Macedonië

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 8 augustus 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6 (Onbekend)

Djemal legde zich bij het onontkoombare neer en is weer begonnen naarstig te sparen voor een nieuwe, hopelijk honkvastere echtgenote.

In veel dorpen en steden in Macedonië is het aantal mannen veel groter dan het aantal vrouwen en de laatsten zijn daar dus schaars en duur, de wet van vraag en aanbod is ook daar niet stuk te krijgen.

Ofschoon de federale Joegoslavische tuft de verkoop van broaden door middel van een bruidsschat verbiedt, is het zo gebleven dat huwbare m,eisjes in Macedonië een kostbaar bezit vertegenwoordigen, en dat wordt alleen maar erger.

Om een voorbeeld te noemen: toen de 23-jarige Kadri Biljali wilde trouwen met èen ló-jarig meisje moest hij zijn (hopelijk)aanstaande schoonvader een „bedrag vooraf" betalen van (omgerekend) 1750 dollar. Mocht de hele zaak voor elkaar komen, dan kostte hem dit nog eens {omgerekend) 3500 dollar.

Het is duidelijk: ook op de huwelijksmarkt in Macedonië speelt de inflatie een grote rol. Iemand uit dat land schreef jRcns aan president Tito: ,,Wii moeten nu tussen de 40.000 en de GO.OO» dinar (2300 a 3500 dollar) betalen aan de vader van een meisje om diens toestemming te krijgen voor het huwelijk van een van zijn dochters, ^ij kunnen dit geld alleen maar door lang en hard werken bij elkaar krijgen. Als de toestemm,ing er is, dan kost dit ons nog een 40.000 dinar 'en pas dan is de zaak helemaal rond." Doe er alstublieft iets aan, eindigde de briefschrijver en hij sprak zonder twijfel namens velen.

Een lid van het kabinet van de regering uan de deelstaat Macedonië, waar de briei was terechtgekomen, zei dat de problemen over bruidsschat niet via de legale weg zou kunnen worden opgelost, omdat die eenvoudig bij de wet was verboden. Het kabinet kon inzake deze kwestie geen specifieke aanbevelingen doen, zei hij,- maar hij drong bij iedereen op aan ,,dat het kopen van bruiden door alle maatschappelijke en politieke organisaties in Macedonië langs de sociale weg krachtig moest worden bestreden".

De resolutie werd ingeddend door de Democratische afgevaardigde van Georgia, John J. Flint jr., die verklaarde dat de vermindering van de militaire steun Thieu zal duidelijk maken dait hij onderhandelingen met Noord-Vletnam moet aanknopen over een politieke regeling voor de Vietnamese kwestie. Het voorstel van Flynt werd met 233 tegen 157 stemmen aangenomen.

GEVAAR

Het Huis verwierp verder een twee-jaren programma voor de ontwikkeling van chemische wapens. Volgens het huis zijn de uitgaven voor dit programma overbodig en brengen de plannen bovendien het, internationale streven naar beperking' van de chemische oorlogvoering in gevaar.

De resoluties werden ingediend tijdens het debat over de begroting voor defensie voor het fiscale jaar dat op 1 juli is ingegaan. De begroting bedraagt in totaal 83,4 miljard dollar. De Senaat heeft de beigrotinswet nog niet in behandeling genomen.

SAIGO^

In het debat over de steun aan Zuid-Vietnam zei Flynt: „We gaan hem (Thieu) geen twee miljard dollar per jaar betalen om hem zich niets aan te laten trekken van de politieke

Tegenstanders van het voorstel, zoals de democratische afgevaardigde van Texas, George H. Mahon, voorzitter van de begrotingscommissie, zeiden dat de resolutie door Hanoi zou kunnen worden geïnterpreteerd als een verzwakking van de Ameri kaanse steun aan het bewind In Saigon.

President Nixon had het congres om 1,4 miljard miljard dollar aan militaire steun voor Zuid-Vietnam gevraagd. De De commissie van Mabon had dit bedrag voor het deba yan het Huls reeds teruggebracht tot een miljard dollar. / vüliciale bestuur, dat een jongeman een handgranaat wilde gooien naar de premier toen deze sprak op een openbare bijeenkomst te Quetta. Maar de granaat ontplofte toen de man deze nog in de hand hdeld, hetgeen hem zijn leven kostte.

In de zakken van de dode werd een groot bedrag aan papiergeld gevonden, aldus Raisani, en daarom bestaat het vermoeden dat hij een door een politieke partij gehuurde moordenaar was. Boetto had gesproken tijdens een bezoek aan enige provincies waar bepaalde stammen thans hevig overhoop liggen met de centrale regering van het land.

Veel stamleiders willen dat hun gebied of onafhankelijk wordt of met het buurland Afganistan een politiek verbond mag afsluiten.