Digibron.nl

Mogelijk een EMU met twee snelheden

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 29 juni 1991
Auteur: onze economische redactie
Pagina: 6 (Onbekend)

LUXEMBURG - Premier Major van Groot-Brittannië heeft herhaald dat hij zich niet kan binden aan de invoering van een gemeenschappelijke munt in de EG. Hij deed zijn uitspraak gisteren op de halfjaarlijkse Europese topconferentie in Luxemburg.

Tijdens die vergadering hebben de regeringsleiders de stand van zaken met betrekking tot de interne markt, de Economische en Montaire Unie (EMU) en de Europese Politieke Unie (EPU) onder de loep genomen. Definitieve beslissingen vallen er op dit moment nog niet. Pas in de komende zes maanden, onder het voorzitterschap van Nederland, komen de onderhandelingen over beide unies in de beslissende fase. De bedoeling is namelijk om in december in Maastricht de betrokken verdragen te ondertekenen.

Twee snelheden v^wsy

Volgens premier LubbefS' bestaat het gevoel dat wat de EMU betreft de hoofdlijnen vastliggen en dat alleen nog de puntjes op de i moeten worden gezet. De lidstaten sluiten niet uit dat straks bij de voltooiing sprake zal zijn van twee snelheden. Landen die (nog) niet willen meedoen of in economische zin nog niet rijp zijn voor toetreding krijgen dan uitstel. „We gaan graag gemeenschappelijk over de streep, maar we willen de zaak ook niet forceren", aldus Lubbers.

Voorts tekent zich overeenstemming af over de bepaling dat de oprichting van de Europese Centrale Bank pas plaatsvindt in de zogenaamde derde fase, als sprake is van vaste en en niet meer te wijzigen wisselkoersen, en niet reeds bij aanvang van de tweede fase op 1 januari 1994. Ten aanzien van de EPU moet er nog heel wat werk worden verricht, zo constateerde Lubbers na afloop van de besprekingen op een persconferentie. Het voorstel van Luxemburg dat op tafel ligt bij de intergouvernementele conferentie oyer deze materie mag naar zijn indruk niet worden aangemerkt als een besluit op hoofdlijnen. „Wel is de basis gelegd voor het vervolg van de werkzaamheden", alsdus de minister-president.