Digibron.nl

Geremigreerde jongeren mogen terugkomen

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 9 november 1990
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5 (Binnenland)

DEN HAAG — Kinderen van geremigreerde buitenlanders mogen terugkomen naar Nederland wanneer zij tien jaar of meer in ons land hebben gewoond. Dat heeft staatssecretaris Kosto (Justitie) gisteren gezegd tijdens een overleg met de kamercommissie voor het minderhedenbeleid.

In het wetsvoorstel voor een nieuwe vreemdelingenwet staat al dat kinderen die hier zijn opgegroeid (tien jaar in Nederland hebben gewoond), vervolgens door hun ouders in het kader van remigratie worden meegenomen naar het land van hun nationaliteit, mogen terugkeren.

Kosto zei dat met een beroep op „klemmende humanitaire redenen" nu al wordt vooruitgelopen op de nieuwe wet. PvdA-kamerlid Apostolou had om wedertoelating van geremigreerde jongeren gevraagd. Volgens Apostolou is het vooral voor meisjes een probleem om te aarden in het land van herkomst, omdat hun vrijheid daar vaak veel minder is dan wat zij in Nederland gewend waren.

Kosto zei dat in de praktijk jongeren van 16 tot 23 jaar nu reeds worden toegelaten. Apostolou toonde zich tevreden met deze toezegging. Om hoeveel jongeren het precies gaat wist Apostolou niet, maar hij vermoedde dat het wel om enkele honderden per jaar zou kunnen gaan.