Digibron.nl

EG en Japan gaan nauwer samenwerken

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 19 juli 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 11 (Financiën en Economie)

DEN HAAG (ANP) - Japan en de Europese Gemeenschap (EG) zullen politiek en economiscli nauwer gaan samenwerken en elkaar raadplegen en informeren over grote internationale problemen van gemeenschappelijk belang.

Premier Lubbers als voorzitter van de Europese Raad (de EG-topconferenties) en zijn Japanse collega Toshiki Kaifu hebben een gemeenschappelijke verklaring van deze strekking gisteren, de eerste dag van het Japanse bezoek, goedgekeurd. Na maandenlange onderhandelingen werd op het laatste moment gistermiddag overeenstemming bereikt over de tekst.

De EG verwijt Japan zijn markt gesloten te houden voor Europese produkten. Maar het was Frankrijk, dat meer dan enig ander EG-land de concurrentie van de Japanse auto-industrie vreest, dat de verklaring tegenhield met zijn aandringen op een uitspraak dat het toegankelijk maken van de markt „een daadwerkelijk evenwicht van resultaten" moet opleveren.

Probleem
Pas op het allerlaatste moment ging de Franse premier, Edith Cresson, akkoord met een zinsnede volgens welke de EG en Japan „vastbesloten zullen blijven streven naar een gelijkwaardige toegang tot hun markten en het wegnemen van structurele of andere belemmeringen voor handel en investeringen, op basis van vergelijkbare kansen".

Een tweede probleem betrof de deelname van ministers aan het jaarlijks overleg tussen enerzijds de Japanse premier en anderzijds de voorzitter van de Europese Commissie en de premier van het land dat EGvoorzitter is. Om het Japanse verzet tegen deelname van ministers te overwinnen, is afgesproken dat van geval tot geval zal worden nagegaan of aanwezigheid van ministers noodzakelijk is.

De ministeriële trojka van de EG -de huidige, vroegere en toekomstige voorzitter van de EG-ministerraad- zal elk halfjaar de Japanse collega ontmoeten. De EG enerzijds, en de VS en Canada anderzijds, hebben enige tijd geleden soortgelijke gemeenschappelijke verklaringen afgelegd. Premier Kaifu constateerde dat de betrekkingen tussen de VS en Japan en tussen de EG en de VS zich gunstig hebben ontwikkeld, en dat die tussen de EG en Japan daarbij zijn achtergebleven.