Digibron.nl

Statenlid wil reactivering uitstellen

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 10 augustus 1976
Auteur: onze streekredactie
Pagina: 4 (Regionaal)

UTRECHT — Het Utrechtse statenlid H. Goudsmit (VVD), burgemeester van de gemeente Leersum, meent dat de behoefte aan reactivering van de spoorlijn Utrecht-Veenendaal-Rhenen nooit duidelijk is aangetoond. De burgers in de kleine kernen profiteren hier niet of nauwelijks van, de leefbaarheid van een woonkern wordt aangetast en de voorzieningen zullen een grote invloed op het milieu en landschap hebben, aldus het statenlid.

is aan te bevelen de minister van Verkeer en Waterstaat te adviseren de reactivering van de spoorverbinding voorlopig uit te stellen c.q. de beslissing hiertoe ongedaan te maken, om zodoende te besparen op het openbaar vervoer. De heer Goudsmit schrijft dit in een toelichting op vragen die hij stelt over de plannen van minister Westerterp om te bezuinigen op het openbaar vervoer. Het Utrechtse statenlid vraagt of deze plannen niet in strijd zijn met de beleidsvoornemens van het provinciale bestuur van Utrecht, zoals deze zijn vastgelegd in de beleidsnotitie Openbaar Vervoer.