Digibron.nl

WARC-delegatie naar Zuid-Afrika

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 24 augustus 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2 (Kerkelijk Leven)

LEIDSCHENDAM (ANP) - De Wereldbond van Hervormde Kerken (WARC) stuurt in november een delegatie naar Zuid-Afrika om te bekijken of de blanke Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK) weer lid kan worden. De NGK werd in 1982 wegens haar zogenaamde steun aan de apartheid geschorst.

De delegatie zal ook onderzoeken of een consultatie over het eenwordingsproces van de NG-Kerken voor zwarten, kleurlingen, blanken en Indiërs zinvol is, zo meldt de hervormde secretaris-generaal dr. K. Blei, die deze maand een vergadering van het uitvoerend comité van de WARC in Sao Paulo heeft bijgewoond.

Praeses prof. P. Potgieter en vice-praeses prof. J. Heyns van de NGK waren eerder dit jaar aanwezig op de assemblee van de Wereldraad van Kerken in Canberra.