Digibron.nl

Protest chauffeurs tegen treintaxi Amstelveen

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 29 augustus 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3 (Binnenland)

AMSTERDAM (ANP) - "De blokband scoort, waar de treintaxi niet hoort". Onder dat motto hebben gisteren naar schatting tweehonderd Amsterdamse taxichauffeurs een demonstratieve optocht gehouden uit protest tegen de invoering van de treintaxi in Amstelveen.

De optocht was georganiseerd door het actiecomité "De blokband scoort". De taxichauffeurs zijn in principe niet tegen de invoering van de treintaxi, maar zij protesteren tegen wat zij de voorkeursbehandeling van een buiten Amsterdam gevestigde taxi-onderneming noemt. De NS wil het treintaxiproject starten met een taxi-ondernemer van buiten de regio. Omdat de treintaxi's vanaf een halte bij het World Trade Center rijden, zal de treintaxi dan een stukje Amsterdam meepakken, namelijk de wijk Buitenveldert.

Uitstel

De actievoerders vinden verder dat het treintaxiproject niet zo maar in de hoofdstad kan worden ingevoerd. Amsterdam kent een andere problematiek dan de kleine steden en beschikt al over een fijnmazig openbaar-vervoersnetwerk in tegensteUing tot veel andere steden, aldus het actiecomité.

Gisteren werd bekend dat de introductie van de treintaxi in Amstelveen, die op 1 oktober zou plaatsvinden, enkele maanden wordt uitgesteld in afwachting van een onderzoek van het ministerie van verkeer en waterstaat. Het Centraal Bureau voor Taxi's (CBvT), waar de meeste Amsterdamse taxichauffeurs bij zijn aangesloten, is het met de opzet van het onderzoek niet eens.

Het wordt volgens hen in hoofdzaak uitgevoerd om te bepalen of de reguliere taxi's verlies lijden door de invoering van het treintaxiproject. Beter is het volgens het CBvT uit te zoeken in welke mate een treintaxiproject de taximarkt vergroot. Het resultaat van het onderzoek van het ministerie acht het CBvT dan ook niet relevant.

Op het gemeentehuis van Amstelveen overhandigden de taxichauffeurs omstreeks het middaguur een petitie aan de verkeerswethouder R. van Kamp. Deze verzekerde de taxichauffeurs dat het taxiproject niet zal worden ingevoerd als het onderzoek van het ministerie uitwijst dat de inkomens van de taxichauffeurs worden aangetast.