Digibron.nl

Zestig jaar geestelijke verzorging

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 15 augustus 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2 (Onbekend)


Op 28 augustus aanstaande zal het zestig jaar geleden zijn dat de roomskatholieke en protestantse geestelijke verzorging bij de Koninklijke landmacht werd ingesteld. De basis daartoe werd gelegd toen in 1914 bij Koninklijk besluit de benoeming een feit werd van vier aalmoezeniers en acht predikanten voor het leger te velde.
Ter gelegenheid van het jubileum zullen op 28 augustus in Den Haag twee kerkdiensten worden gehouden. Legerbisschop kardinaal Alfrink, leidt om 10.30 uur de eucharistieviering in de Onze Lieve vrouwe en goede raadkerk aan de Koningin Marialaan, terwijl op hetzelfde tijdstip in de Kloosterkerk aan het lange voorhout dominee J. A. Boskamp, voorzitter van de interkerkelijke commissie contact in overheidszaken, voorgaat in een door de Protestantse geestelijke verzorging te houden dankdienst.
Na een rond het middaguur te organiseren ontvangst in de prinses Julianakarzerne in Den Haag begint om 14.30 uur in de grote zaal van deze kazerne een symposium over „kerk en staat". Prof. dr. J. Huizing, verbonden aan de universiteit van Nijmegen, spreekt daarbij over „de kerk ïn de staat" en prof. dr. I. A. Diepenhorst, lid van de Eerste Kamer en hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, koos „de Staat en de kerk" als onderwerp.