Digibron.nl

De Bedactie Ontving …..

Bron: Ambtelijk Contact
Datum: dinsdag 1 januari 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 16

— De brochure ”Naar een Gereformeerde Sociale Academie” van de Stichting ter bevordering van Gereformeerd Sociaal Pedagogisch Onderwijs. De brochure en nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de secretaris van de Stichting, W. Huizer, Postbus 9019, Dordrecht.

— Van de G.S.A. een artikel dat bestemd was voor Konvooi, maar daarin geen plaats meer kon krijgen. Het is van de hand van de heer L. van Eijsden en draagt tot titel: ”Overpeinzingen bij de begroting C.R.M.”. Overdrukken zijn bij GSA, Utrecht, Corn. Houtmanstraat 19, te verkrijgen.