Digibron.nl

Kosygin contra westerse invasie

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 2 juni 1976
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5 (Buitenland)

DAMASCUS — De Russische premier Kosygin heeft dinsdagavond over de Syrische bemoeienissen in Libanon gezegd dat de Sowjet Unie „alle loyale pogingen die worden ondernomen om een einde te maken aan het bloedvergieten en om met vreedzame middelen de crisis op te lossen" steunt.

Kosygin zei dit tijdens een banket dat in Damascus te zijner ere werd gegeven door zijn Syrische ambtgenoot Mahmoud Ayyoubi. Kosygin is dinsdag in Damascus aangekomen.

Over een eventuele Franse en Amerikaanse inmenging in de Libanese kwestie zei Kosygin „wij zullen strijden tegen iedere vorm van imperialistische interventie." Hij ging echter niet nader op deze uitspraak in.

De minister liet zich ook goedkeurend uit over het Syrische verzet vorig jaar september bij de Sinai overeenkomst tussen Israel en Egypte. ,,Syrië levert een moedig gevecht tegen een overeenkomst die de Israëlische aggressor in staat stelt Arabisch gebied te blijven bezetten", aldus de premier. Hij riep op tot een hervatting van de Geneefse vredesconferentie en zei „dit is de enige manier om de resoluties van de Verenigde Staten toe te passen en vrede en rechtvaardigheid in het Midden Oosten te bereiken", aldus Kosygin.

De linkse Libanese leider Kamal Joemblatt heeft dinsdag Frankrijk om „diplomatieke en politieke" steun gevraagd om „de onafhankelijkheid van Libanon te verdedigen." Joemblatt zei dat hij een dergelijk verzoek had gedaan aan de ambassadeur van Frankrijk en Libanon, Hubert Argod. Dinsdag trokken voor de tweede maal bin-' nen 24 uur Syrische troepn en tanks Libanon binnen om een eind te maken aan de belegering door linkse Libanezen en Palestijnen van door christelijke Libanezen bewoonde dorpen in de buurt van de Syrische grens. Eerder op de dag had Joemblatt verklaard dat de Verenigde Staten achter de Syrische „invasie" zitten en dat Syrië probeerde ,,de democratische revolutie te verijdelen." Frankrijk bood onlangs aan militairen naar Libanon te sturen om de strijdende partijen te scheiden. Het voorstel kreeg echter in Libanon en andere landen een ongunstig onthaal.

Palestijnse guerrillastrijders hebben gemeld dat ongeveer 9000 manschappen van het geregelde Syrische leger het noorden en het oosten van Libanon hebben ingenomen. Zij maakten dinsdag een einde aan moslim-akties tegen drie christelijke steden en ontwapenden op de hoofdwegen guerrillastrijders en leden van linkse milities, aldus Palestijnse bronnen. De Syriërs zijn bij het plaatsje Chtoura in een kort gevecht gewikkeld geweest met moslim-deserteurs van het uiteengevallen Libanese leger. Daarna drongen zij bijna 30 kilometer op Libanees grondgebied binnen. De troepen bevinden zich op schotsafstand van een belangrijke bergpas op de weg naar Beiroet.

Gevolgen

Met de Syrische akties is de nu al 14 maanden durende burgeroorlog een conflict van internationale allure geworden. Israel heeft gewaarschuwd Syrische interventie niet te kunnen dulden. Verder is het mogelijk dat het tot een krachtmeting gaat komen tussen het Syrische leger en de Palestijnse guerrillabeweging, die zich verzet tegen iedere poging om haar vrijheid van beweging in Libanon te beknotten.