De Christelijke Gereformeerde Kerk verkocht, overgeleverd en begraven door middel van de vereeniging met de Doleantie tot eene Kerk
01/01/1894

Sluiten