+ Meer informatie

Plan gezondheidsregio's N-Holland vastgesteld

$taatssecretaris in grote lijnen akkoord

1 minuut leestijd

• UTRECHT - Staatssecretaris Simons (Volksgezondheid) heeft Het plan voor de geestelijke gezondheidszorg in Noord-Holland vastgesteld. Het omvat de gezondheidsregio's Alkmaar, Kennemerland, Amsterdam en Het Gooi. Simons is op slechts enkele punten afgeweken van het ontwerpplan van de provincie. • Vergeleken bij de beleidsnorm van |,92 bedden per 1000 inwoners heeft Ifoord-Holland op het ogenblik ruim ^00 plaatsen te veel. Het ontwerpplan yan de provincie gaat uit van substitutie, herspreiding en beëindiging van opnames van Noordhollandse patiënffin in anderè=provincies^ met handha«ing van de bestaan3é capaciteit. j SfAWs ^IMi dat'voor de korte termijn aanvaardbaar. Hij overweegt aamelijk een verhoging van de norm tot 2,14 promille. Als die er komt is er in Noord-Holland waarschijnlijk

geen sprake meer van overcapaciteit.

Omdat niet duidelijk is hoe het aantal sterfgevallen zich verhoudt tot de groei van het aantal „nieuwe" chronische patiënten, sluit Simons overigens niet uit dat de psychiatrische ziekenhuizen op middellange termijn toch met iets minder bedden toe kunnen. Ook de uitwerking van zijn nota "Werken aan zorgvernieuwing" kan aanpassing van het plan nodig maken.

Behoefte

In het plan is voor de eerstkomende jaren de behoefte aan voorzieningen en functies op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg vastgelegd. Ool^g^eft.hgJ^^BiJ^glke veranderingen lnodig zijn. Dié, betreffen enerzijds re^f^êi^^^Ë^je capaciteit en anderzijds vervanging van plaatsen in klinieken door beschermende woonvormen en psychiatrische deeltijdbehandeling.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.