+ Meer informatie

INSPECTIE

6 minuten leestijd

Daar moet je moed voor hebben hè jongens om daarover te gaan schrijven. En toch waag ik het, want dat is een terrein, dat ik ken. E11 iets wat je kent, och daar kun je altijd wel iets van vertellen. Wie weet, misschien komt er voor een burger ook wel wat in te staan. Je kunt nooit weten. Soms begin ik te schrijven over een bepaald onderwerp en dan heb ik alles eens overdacht, wat ik daar nu toch allemaal van zal schrijven en zie, als je dan bezig bent dan loopt het soms heel anders dan je overdacht hebt.

Inspectie is voor onze jongens nu niet bepaald de gezelligste bezigheid. Of heb ik dat mis jongens? Hoe zou dat 1111 toch komen, dat we daar eigenlijk niets van moeten hebben? Ik weet zeker jongens, dat de meeste van jullie er beslist een hekel aan hebben. Maar ben je nu ook al eens dieper afgedaald om de oorzaak van die huivering op te sporen. Want alles in het leven heeft een oorzaak. Als je dan die oorzaak eens op wilt sporen, dan moet je een heel eind terug jongens. Weet je hoe ver? Dan moet je naar het Paradijs. Dat had je niet gedacht hè. Wat heeft het paradijs nu te maken met inspectie. En toch jongens, ik geloof dat daar de bakermat van onze tegenzin tegen inspecties ligt. Zullen we het samen eens onderzoeken?

De mens in de staat der rechtheid was vrij. Volkomen vrij. Zo heeft God het eerste mensenpaar geschapen. Hij was koning en als zodanig heerste hij over al het geschapene. Hij gaf de dieren zelfs namen en alles wat hij deed was goed. Maar jullie weten dat dit niet zo gebleven is. Vrij en moedwillig is de mens koning af geworden en nu kan hij niets meer goed doen. Nu is alles fout wat hij doet. De mens van nature is onbekwaam tot enig goed. Kijk en nu geloof ik jongens dat hier de diepe oorzaak ligt dat we zo'n hekel hebben aan een inspectie. Want wat is een inspectie. Een inspectie is een controle houden. Dat is nu toch duidelijk dat dit ons niet ligt. We zijn vrij, volkomen vrij geweest en nu onder controle! Dat strijdt tegen onze natuur jongens en dat is de oorzaak. Daar komt nog iets bij. Die controle wordt uitgeoefend door een mens van gelijke beweging als we zelf zijn. Waar haalt de mens toch dat recht vandaan? Laat hij zich zelf maar eerst inspecteren.

Dat zijn twee punten jongens, waar je toch eens over moet dénken. Het is niet zo gemakkelijk in practijk te brengen, voor je medemens te buigen. We zeggen dat wel gemakkelijk maar jongens die oude Krijgsman heeft er veel last mee hoor om het werkelijk in liefde te beoefenen. De meeste strijd in 't leven gaat er om wie van ons de meeste zal zijn en bukken is een zwaar werk vooral als je wat oud wordt. En toch is inspectie noodzakelijk. Ja, het is onmisbaar. Nu wil ik direct al zeggen dat ik niet enkel en alleen de militaire inspecties op 't oog heb maar ik wil eens met jullie praten over inspectie over het gehele terrein des levens. En dan is er nog al wat te inspecteren hoor. Natuurlijk krijgen de militaire inspecties ook een beurt, want jullie en ik zijn nu eenmaal militair, maar ik wil toch eens over veel inspectie houden, want een inspectie kan veel nut afwerpen.

We worden dan op onze tekortkomingen gewezen en daar kunnen we winst mee doen. Ik zeg „kunnen" want altijd is dit niet het resultaat hoor. Als we er winst mee willen doen dan zullen we onze fouten die we gemaakt hebben moeten erkennen en.... laten.

Daar lees ik geloof ik ook iets van in Gods Woord. Die zijn zonden belijdt en.... laat, die zal barmhartigheid geschieden. Twee dingen dus. Belijden en laten. Zo is het bij een inspectie ook. Je gemaakte fouten erkennen en laten. Ik ben in m'n leven al veel geinspecteerd en ik heb al duizenden jongens geinspecteerd en dus spreek ik uit ervaring. Dat is altijd een voordeel. Beter dan uit een boek.

Bij al mijn gehouden inspecties is mij gebleken dat er maar weinig jongens zijn, die inspectie maken omdat de zaak het ten volle waard is. We maken zo dikwijls een inspectie omdat. ... er anders misschien straf volgt. Dat beginsel is toch eigenlijk fout. We moeten de zaak goed voor elkaar hebben en houden omdat de zaak dit ten volle waard is. Komt dit niet veel in ons leven voor jongens? We rekenen altijd zoveel. We bedoelen zo dikwijls wat anders.

O, die bijbedoelingen in al onze verrichtingen. Dat was bij Calvijn toch wel een beetje anders. Die had als doel bij al zijn handelingen: „Alles ter ere Gods." Daar kwamen geen bijbedoelingen aan te pas. Want weet je jongens met die bijbedoelingen hebben we meestal ons zelf op 't oog. We willen zo graag een flinke vent lijken en we gaan zo graag

door 't leven als iemand die toch goed z'n zaken doet, maar o, als er eens een inspectie zou gehouden worden over het doel wat we nastreven met al onze werkzaamheden, zou dan van ons gezegd kunnen worden jongens dat we in alles de ere Gods bedoelen? In ons schrijven, in ons lezen, in ons bidden, in ons werk, in ons kerkgaan enz. enz. Weet je wat daar nog bij komt. Met minder kan het niet.

Paulus zegt hiervan: „Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods." Nu jongens we moeten allen maar eens inspectie houden over ons doen en laten of dit alles wel ter ere Gods is. Dan weet ik niet hoe het bij jullie is maar bij mij schiet alles te kort. Kun je je nu voorstellen, dat we van een inspectie niet houden. Boven heb ik geschreven dat dan onze fouten en tekortkomingen aan de dag komen en daar zijn we o zo afkerig van, tenzij genade ons wat anders heeft leren kennen. Zoals bijvoorbeeld bij David. Die kreeg ook een in-spectie van Nathan. Maar David verzette zich niet hoor. Hij kwam tot de erkenning van schuld en zei: „Ik heb gezondigd tegen cle Heere! en later bad hij in de 139e Psalm vers 14:

Doorgrond m' en ken mijn hart, o Heer, Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? Beproef m, en zie of mijn gemoed Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed; En doe mij toch, met vaste schreden, De weg ter zaligheid betreden.

Dit wens ik jullie en mij zelf van harte toe jongens. D.V. hoop ik de volgende keer verder te gaan.

Met hartelijke groeten,

„KRIJGSMAN".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.