+ Meer informatie

VAN DE REDACTIE

3 minuten leestijd

Het zal de trouwe lezers van ons blad bekend zijn – en nieuwe lezers zullen naar de redactie hoopt aangenaam verrast zijn -: naar goede gewoonte staat de redactie van Ambtelijk Contact graag een nummer ter beschikking voor het publiceren van de besluiten die door de generale synode 2010 zijn genomen. Dat is een al vele jaren lang bestaande traditie en zij heeft een goede grond: Ambtelijk Contact is immers het vormingsblad voor ambtsdragers in de Chr. Geref. Kerken. Tot de geestelijke en kerkelijke vorming die de redactie beoogt, hoort ook het verwerken van kerkelijke besluiten. Het is er zelfs niet het kleinste onderdeel van. Wie de synode via de (dagblad)pers en andere media heeft gevolgd, zal weten dat er sprake was van grote geestelijke eensgezindheid in Huizen/Nunspeet. Dat had effect op de besluitvorming: deze verliep vlotter dan bij voorgaande synodes, zonder dat deze vlotheid een negatieve invloed had op de diepgang van de discussie in de commissies en in de plenaire vergadering. Integendeel! Zodoende kon de synode reeds op 23 november 2010 provisorisch worden gesloten (voor enkele agendapunten komt de synode nog een keer in het voorjaar bijeen). De redactie spreekt haar respect uit voor de beide scribae van de synode, de brs. ds. J.G. Schenau en ds. J. van ’t Spijker; in nauwe samenwerking met zr. Rita Blankenstijn van het Dienstenbureau hebben zij zich grote moeite getroost om snel na de provisorische sluiting van de synode de besluiten, keurig gerubriceerd, ter beschikking van de kerken te kunnen stellen.

De plaatselijke kerken worden aangemoedigd – zowel door toezending van het Besluitenboekje als door het aanbieden van dit speciale nummer van ons blad – om grondig kennis te nemen van de officiëte besluiten. Er zijn namelijk nogal wat belangrijke, ingrijpende besluiten genomen, hetzij geheel nieuw, hetzij ter vervanging van oude regelingen. Ze raken het belang van de kerken in het algemeen, maar niet minder (en zelfs principieel allereerst!) het belang van de plaatselijke gemeenten. Als lid van een kerkenraad zult u dan ook geroepen worden om de besluiten te verwerken in uw plaatselijke situatie. Ook in dat opzicht is een beknopt overzicht onmisbaar. Wie de gang van de discussie wil volgen, kan DV later in dit jaar terecht bij de dan te verschijnen Acta van de synode.

De redactie spreekt de wens uit dat de band tussen generale synode en plaatselijke kerken(raden) levendig zal zijn en dat de besluiten, genomen ter synode, dienstbaar zullen zijn aan het geestelijk leven zoals dat klopt in de plaatselijke kerken.

Namens de redactie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.