+ Meer informatie

Ter overweging

2 minuten leestijd

Samen op weg. Interim-rapport van de her-vormd-gereformeerde werkgroep „Samen op weg”. Boekencentrum. ’s-Gravenhage. 1972. 48 blz. Prijs f 4,—.

Een hervormd-gereformeerde werkgroep be-zon zich op vragen van samenwerking en hereniging van de beide kerken. We ont-vangen hier een tussentijds rapport van de-ze werkgroep. Het valt uiteen in twee delen. Onder het opschrift Motivatie wordt een overzicht gegeven van hoe men elkaar zag en ziet. Daarin wordt de bereidheid uitge-sproken om op grond van de eis van Chris-tus samen verder te gaan. Inzake de unieke betekenis van de Heilige Schrift is men het eens.

Struikelblok in de besprekingen bleek te zijn de wijze waarop de belijdenis gehandhaafd moet worden. Daarover gaat het tweede deel. Er worden belangrijke dingen over de funktie van de belijdenis gezegd. Het loopt uit op een pleidooi voor het opstellen van een „overeenstemming in belijden”.

Blijkens de besluiten van beide Synoden, die in de Bijlage zijn opgenomen, willen de Synoden ook die kant uit.

Onze vraag is: Is die overeenstemming er of moet ze er door de opstelling van een der-gelijke verklaring nog komen. Op die vraag krijgt men geen duidelijk antwoord. Met de-ze vaagheid zal ook samenhangen het feit dat men over de handhaving van de be-lijdenis niet tot overeenstemming gekomen is.

Het doel heeft men voor ogen: één kerk. Men is er samen naar op weg.

De marsroute is nog niet duidelijk. Men hoopt die via de „overeenstemming” te vin-den. Juist als zodanig lijkt het ons een pu-blicatie die karakteristiek is voor de verhou-ding van de beide kerken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.