+ Meer informatie

“SPANNINGSVELD EN SPEELRUIMTE” *)

3 minuten leestijd

Het aldus getitelde boek is voortgekomen uit de kring van deputaten Kerk en Bedrijfsleven. De deputaten hebben erin toegestemd dat een werkgroep zich ging bezighouden met het thema van dit boek.

Deelnemers aan de werkgroep zijn gewonnen via de kerkelijke pers. Na een aantal bezinningsdagen, met sprekers ook van buiten onze kring, zijn een aantal bijdragen geprodueeerd en in nog kleinere kring besproken. Dit boek is de schriftelijke neerslag van heel dit proces, ledere medewerker schrijft voor eigen verantwoordelijkheid (of voor medeverantwoordelijkheid van de ondertekenaars van het opstel).

Onderwerpen als “Christen-zijn in handel en verkoop”, “Technologie, economie en ethiek”, “Arbeidsdeling”, “Belangenbehartiging”, “Sociaal beleid”, “Aandacht voor de arbeidsongeschikten”, “In het kader van de economische orde”, “Christelijke ethiek, economie en bedrijfsleven” en tenslotte “Enkele kernwoorden afgetast”.

Men ziet hoe breed het probleemveld en de belangstelling van de auteurs is.

Boeiend vind ik in dit boek dat er mensen aan het woord zijn, die vanuit hun dagelijkse werkkring schrijven. Hun eigen ervaring heeft hun denken verscherpt en de antwoorden praktisch gemaakt.

In het algemeen wordt een kritisch standpunt ingenomen tegenover onze cultuur. Er wordt een pleidooi gevoerd om aan de sociaal-zwakkere aandacht te geven. Men zie erop toe dat hij nog niet verder in de knel komt. Hij moet uit zijn benarde positie bevrijd worden. Vandaar de kritiek op economisme en technicisme.

We zullen vaker neen moeten zeggen en aandacht moeten vragen voor (het recht op) gewetensbezwaren. Te denken valt aan de zondag.

Mag er gestaakt worden? Niet direct, toch wel. Op dit punt zou ik nog scherpere voorwaarden geformuleerd willen zien.

Ik schrijf dit op de zesde dag van de staking van de buschauffeurs. Kan dat zo maar? Waarom zouden werknemers van electriciteit- en watervoorziening straks niet hetzelfde gaan doen?

Deze kritische aanscherping van het gegeven antwoord vermindert mijn waardering voor dit boek niet. Ik zou het een proeve en een poging willen noemen, die daarom van betekenis is, omdat de kerkleden zich voor dit produkt hebben ingezet.

Laat ik twee kritische notifies mogen maken. Het hoofdstuk over kernbegrippen uit de Bijbel vind ik niet het meest gevulde noch het meest doordachte hoofdstuk. Waarom dit niet voorop geplaatst, zodat alle auteurs er iets mee hadden kunnen doen? Datzelfde geldt voor het betoog op blz. 106-108. Is er inhoudelijk niets meer te zeggen op het gebied van de sociale ethiek, dan dat we mogen geloven dat God in zijn liefde aan deze wereld en aan ons vasthoudt. Krijgen we in de Bijbel naast motivatie, niet ook nieuwe informatie?

Het boek is een aanzet, waarvoor ik waardering heb. Het kan gebruikt worden in gesprekskringen. Het boek zou aan betekenis gewonnen hebben, als de basis meer was uitgewerkt en tegelijk ook aan het begin was behandeld.

*) Spannlngsveld en speelrufmte - Bijdragen over christelijke ethiek, economie en bedrijfsleven. Redactie J.M. Aamoudse e.a.

Uitg. Buijten & Schipperheijn - Amsterdam 1994. 127 blz. f 23,90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.