+ Meer informatie

Slib Oud-Beijerland zwaar verontreinigd

Afkomstig uit Rotterdamse haven

2 minuten leestijd

OUD-BEIJERLAND — Het havenslib dat opgespoten is in de polders De Staart en De Buitenlander te Oud-Beijerland is verontreinigd met zware metalen en organische chloorverbindingen. Het slib is afkomstig uit de Rotterdamse haven.

Dit blijkt uit een onderzoek dat het slibteam van de wijkvereniging Oosterse Gorsen in dit gebied heeft gehouden op verzoek mede van de gemeente OudBeijerland.

Hoewel er op grond van de beschikbare gegevens geen aanleiding is tot

Al jaren protesteren bewoners van zowel Vlaamse als Nederlandse gemeenten over de overlast die zij ondervinden van het voortrazende vrachtverkeer . verontrusting is het toch wel noodzakelijk om nader overleg te voeren met de provincie, zo werd aan de gemeenteraad meegedeeld.

Vrijdagmiddag heeft er overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de gemeente Oud-Beijerland, Heinenoord, het waterschap De Grote Waard en de technische milieudienst Drechtsteden. Dit was naar aanleiding van de grond- en watermonsters op en langs de bergplaatsen van het uit de haven van Rotterdam afkomstige slib. Het betreft hier naast de genoemde gebieden ook de Buitenzomerlanden te Heinenoord.

Volgens onderzoekers mag worden aangenomen dat de gesignaleerde stoffen in sterke mate aan de slibkorrels gebonden zijn. Deze stoffen zouden in de planten die op het slib groeien kunnen worden opgenomen. Daarom is door de provinciale overheid een afdeklaag van tenminste 80 centimeter met niet verontreinigde grond voorgeschreven. Omdat aangenomen mag worden dat zowel de zware metalen als de chloorende koolwaterstoffen sterk aan de slibkorrels gebonden blijven zal het dijklichaam een enorme verhindering vormen voor deze stoffen of zal het vanuit het stort in het omringende oppervlaktewater terecht komen.

De watermonsters van het oppervlaktewater uit de sloot die langs de buitenkant van de wijk oosterse Gorsen loopt blijken over het algemeen te voldoen aan de basiskwaliteitsnormen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.