+ Meer informatie

Ambtelijk Contact - Ver over de grens

3 minuten leestijd

Dat A.C. niet alleen in Nederland wordt gelezen was mij niet onbekend. Het gaat n.l. ook naar België en naar St. Thomas in Canada waar alle leden van de kerkeraad van de Free Reformed Church een abonnement hebben en waar men van tijd tot tijd artikelen uit ons blad bespreekt.

Dat A.C. ook in East-Africa met waardering gelezen wordt wist ik echter niet en het is misschien wel aardig te vermelden hoe ik daarmee in kennis kwam. Vanuit Nairobi brachten we een bezoek aan „Eldoret”, een plaats plm. 320 km ten N.W. van Nairobi.

In deze plaats is een vermingscentrum en een bijbelschool gevestigd, en 20 km verder het land in, een ziekenhuis.

Op deze posten, behorende tot de Reformed Church of East-Africa werken predikanten, doktoren en verpleegsters, uitgezonden door de Geref. Zendingsbond.

Ds. M. D. Geuze, een Zeeuw van afkomst, vertelde ons iets over zijn werk aan de bijbelschool, waar ook ouderlingen onderricht ontvangen.

In een kort gesprek daarna bracht hij mijn naam in verband met Ambtelijk Contact en toen was er inderdaad gelijk contact.

„U had dat misschien niet gedacht”, aldus ds. Geuze „maar we blijven hier goed op de hoogte. Wekelijks ontvang ik de Wekker en maandelijks A.C. waarvan ik met veel waardering kennis neem. Ik vind dat een goed blad”.

U begrijpt hoe prettig het was om zóver over de grenzen van ons eigen land deze waardering te mogen horen van iemand die daar bezig is met de vorming van ambtsdragers.

’t Zou interessant zijn om eens iets meer over die opleiding te horen. De tijd ontbrak echter om daar verder over te spreken.

Misschien heeft onze, wellicht het verst weg wonende, abonnee eens gelegenheid daarover iets te schrijven?

Graag wensen we ds. Geuze en de andere, daar wonende, doch toen met vakantie zijnde zendingswerkers, Gods zegen toe op al hun arbeid, met een hartelijke groet vanuit Nederland.

WIJ VESTIGEN UW AANDACHT OP

Ds. Jac. J. Rebel, Stil even. Bijbellezingen, meditaties, gebeden. 108 blz. f 8,90. Kok, Kampen, 1975.

Dit boekje bevat een aantal van de dagopeningen die ds. Rebel de laatste jaren voor de microfoon van de NCRV des morgens na het nieuws van 7 uur heeft uitgesproken. Ze bestaan uit een schriftgedeelte, een overdenking en een kort gebed.

De overwegingen zijn praktisch en aktueel. Ze verduidelijken de gelezen tekst. Ds. Rebel heeft een fijnzinnig taalgebruik, dat het lezen tot een genoegen maakt. De meditatie dringt tot verder mediteren. Zo ook het gebed aan het eind van elke overdenking.

Het boekje lijkt mij meer geschikt voor persoonlijk gebruik dan voor bespreking in een groep. Wie een ander iets wil geven, heeft hier een fijnzinnig cadeau. Wat men een ander zou willen geven, mag men ook op zijn eigen verlanglijstje zetten.

Wij ontvingen van de Uitgeverij T. Wever, Franeker, P. J. Risseeuw: Donja Saskia en haar prins, 237 pagina’s, gebonden f 17,50 en Cor van Harten: Zoutwaterliefde. Roman over de zeevisserij, 268 pagina’s, gebonden f 19,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.