+ Meer informatie

PREEKAFSPRAKEN

3 minuten leestijd

Op te lange termijn

Steeds langer wordt de termijn waarop de preekafspraken worden geregeld. Vroeger gebeurde dat voor een periode binnen hetzelfde kalenderjaar. Nu komt het vaal voor dat predikanten en scriba’s in een bepaald jaar de zondagen al voor het volgende kalenderjaar hebben ‘volgeboekt’. Dat wil zeggen meer dan een jaar, soms zelfs bijna twee jaar van tevoren.

Dat is een beangstigend verschijnsel, vooral voor de predikanten, zo ver van tevoren zo geheel bezet te zijn. De afspraken worden wel gemaakt onder het voorbehoud van Jakobus (Deo Volente), maar zou Jakobus gewild hebben dat zijn voorbehoud voor een afspraak op zo lange termijn gebruikt wordt?

De scriba’s zouden moeten afspreken in september de zaken te regelen tot aan eind augustus van het volgende jaar - D.V.

De dominee’s

Aan het hier beschreven euvel zitten twee nadelige kanten die ik kort wil noemen. Omdat de preekbeurten zo lang van tevoren afgesproken zijn, kan men met persoonlijke omstandigheden geen rekening houden: de doop van een kleinkind, de bevestiging van een zoon of schoonzoon, de onverwachte afwezigheid omdat de oorspronkelijke vakantiedatum blijkt niet te passen. Predikanten nemen daardoor gemakkelijk een zondag terug. Aan dubbel gemaakte afspraken ga ik voorbij. Het is een goede regel bij een dergelijke vergissing, dat de eerst gemaakte afspraak wordt nagekomen.

De scriba’s

Ook scriba’s blijken terug te komen op hun blijdschap over de toegezegde zondag, soms zelfs op heel korte termijn. Het is geen uitzondering dat een dominee vier tot twee weken tevoren wordt gebeld: “We hebben u niet nodig, want we kunnen die en die krijgen in verband met het beroepingswerk”. Hoe ijdel is dan de vreugde van de scriba die aanvankelijk hartelijk bedankte.

Op zijn minst is er in het laatste geval goed overleg nodig. Dan dient gevraagd te worden of de dominee erin bewilligt. Zelf zou ik het op prijs stellen dat de voorzitter van de desbetreffende kerkeraad mij beide. En als de predikant er niet in bewilligt, blijft de afspraak van kracht - een man een man, een woord een woord (in sommige gevallen moet van een vrouw gesproken worden, want steeds vaker zijn het zusters die namens de kerkeraad de preekbeurten regelen. Dan geldt evenzeer: een vrouw een vrouw, enzovoortl).

Derde beurten

lets anders is het met derde beurten. Die betreffen een ‘hulpdienst’. Als de scriba voor een hele zondag een predikant of student of hoogleraar kan krijgen, mag op de afspraak worden teruggekomen - mits in redelijk overleg.

Een reden voor de predikant om op handhaving van de afspraak aan de dringen, mag niet zijn het argument: Ik kan het geld zo goed gebruiken. Integendeel, het zou niet verkeerd zijn om het honorarium van een derde dienst te storten in een speciaal fonds van de gemeente. Dat geldt niet voor de reiskosten.

Het kan wel eens bittere noodzaak worden om kleine gemeente te helpen met een nietgehonoreerde derde preekbeurt. Dat zou dan ‘Pro Deo’ in de dubbele zin van het woord mogen heten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.