+ Meer informatie

SYMPOSIUM GEMEENTEOPBOUW

2 minuten leestijd

Zaterdag 9 Oktober belegt de ‘Werkgroep Gemeente Opbouw’ een bijeenkomst rond het thema gemeente-opbouw. Deze werkgroep bestaat uit predikanten in de Chr. Ger. Kerken. Genoemde dag is bedoeld voor werkgroepen gemeenteopbouw, ambtsdragers en andere gemeenteleden in de Chr. Ger. Kerken. Elk gemeentelid ontvangt binnen de gemeente de opdracht van Christus om in eigen verantwoordelijkheid aan de gemeente te bouwen. We hebben dat naar 1 Korinte 3 te doen op het fundament dat Christus zelf gelegd heeft. Het begrip gemeenteopbouw mag dan nieuw zijn, de gedachte is al heel oud en de opdracht staat in de bijbel. Het nieuwe van de laatste jaren is alleen dat men daar beleidsmatig en vanuit een totaalconcept mee bezig wil zijn. Velen in de gemeente zijn bij deze opbouw betrokken, bewust of onbewust. Steeds meerderen zijn bewust met gemeenteopbouw bezig.

Leden van de genoemde ‘Werkgroep’ ontmoeten elkaar al langere tijd en ervaren dit als een Stimulans. Zij gunnen deze Stimulans ook graag aan anderen; daarom is het Symposium voor gemeenteopbouw belegd. In het ochtendprogramma zijn een drietal korte toespraken: dhr. A. Kamsteeg over “De levende gemeente en haar geheim”; ds. J.H. Carlier over “De levende gemeente: onze uitdaging door de jaren heen”; en drs. J. van Mulligen over “De levende gemeente volgens de bijbel”. In het middagprogramma zijn er een achttal workshops rond de thema’s als toerustend leiderschap, gavengerichte taakvervulling, doelmatige structuren, groeizame gemeentekringen, gemeenteopbouwplannen van een paar concrete gemeenten e.d.

Het programma begint ‘s morgens om 10.00 uur; vanaf 09.30 uur is er koffie. Sluiting vindt plaats om 15.30 uur. Plaats: Chr. Ger. Bethelkerk Boompjesgoed te Veenendaal. Aanmelding vooraf is noodzakelijk: storting van f 25 – (prijs per persoon) of een veelvoud daarvan op postbank 79 22 844 t.n.v. Werkgroep Gemeenteopbouw CGK te Surhuisterveen o.v.v ……… (aantal) deelnemers symposium. Met genoemd bedrag is totale verzorging voor die dag betaald inclusief lunchpakket en dagreader.

Contactadres: secretaris Werkgroep Gemeenteopbouw CGK, J.G. Brienen, Pijlkruidstraat 33, 2215 GE Voorhout, tel. 0252-217375.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.