+ Meer informatie

Zoveel hoofden,

3 minuten leestijd

Deze rubriek is bedoeld om te reageren op de redactionele inhoud van Terdege. Uw bijdrage mag niet langer zijn dan 175 woorden en moet voorzien zijn van de titel van deze rubriek en uw naam en adres. Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat wij met de inhoud daarvan instemmen. De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen bepaalde reacties in te korten of niet te plaatsen.

De Wereld in huis (3)
Onder het kopje "De beste uitvinding van de duivel" in Terdege van 5 juni '91 stelt dhr. Scholten, dat hij ook gelijk heeft dat het kwaad wel in de tv zit. Hierbij denken we aan een uitspraak van Luther: „De duivel op z'n klompen, die hoor je wel aankomen; maar de duivel op z'n sokken is veel gevaarlijker" (niet letterlijk weergegeven). En het vreselijke misbruik van de tv zouden we de duivel "op klompen" kunnen noemen. De duivel "op sokken" is echter veel gevaarlijker Daar, waar de satan zich verandert in een engel des lichts (2 Kor. 11:13-15). En zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid. Valse apostelen. Zij, die met schoonsprekende redenen en met bewegelijke woorden van menselijke wijsheid de schare verleiden, waardoor tienduizenden worden verslagen. Menende in te gaan, zal men niet kunnen. Volle kerken, maar de wereldgelijkvormigheid viert hoogtij, en ze roepen „vrede, vrede, en geen gevaar"; niet wetende, dat een haastig verderf ons kan overkomen! Wijk toch af van dezulken, want zij dienen niet de Heere Jezus Christus, maar hun buik. Waar zijn toch Gods knechten, die met Micha hebben geleerd, vol zijnde van de Geest des Heeren en van gericht en dapperheid, om te verkondigen het volk hun overtredingen en zonde? Deze Gods knechten zullen tevens wijzen op Die enige Naam, Die onder de hemel gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden. Zij prediken ,Jezus Christus, en Dien gekruisigd!
T. van der Weijden, Dordrecht

Geloof en Wetenschap
In deel 1 van de serie Geloof en Wetenschap viel me op onder het kopje "Pascal", pagina 17: „Hij (Pascal) zegt bijvoorbeeld: „Er zijn maar twee soorten mensen die men redelijk kan noemen. Zij die God dienen met hun ganse hart, omdat zij Hem kennen, en zij die God zoeken met hun ganse hart, omdat zij Hem niet kennen." Het is juist dat zij die de naam "christen" dragen zich dit aantrekken, want oprecht God zoeken (en vinden) is wat anders als godsdienstig zijn. In Psalm 22 vers 13 staat zo berijmd: „Wie God zoekt, zal Hem prijzen." Dus we zoeken God, of niet. Een tussenweg is er niet. Een ware christen is niet onder de wet, maar onder de genade; de zonde zal over hem of haar niet heersen (Romeinen 6). Hoewel ze van zichzelf zwak, niets zijn, mogen ze uit genade met de zonden strijden.
H. Schuitemaker, Putten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.