+ Meer informatie

Wat bedoelen wij met „weekend"?

3 minuten leestijd

Een lezeres van „Daniël" was pijnlijk getroffen toen ze het woord „weekend" las in een artikel over de zending. Zij vindt, dat de Dag des Heeren daardoor wordt verdoezeld en op cle achtergrond wordt geschoven.

Nu is het altijd maar de vraag hoe wij met een woord omspringen. Een woord is een aanduiding voor iets. Ik moet zeggen, dat ik niet zo voor die ingeburgerde, buitenlandse woorden ben. Onze taal is rijk genoeg om een woord of woorden te vinden om iets aan te duiden.

Het woord „weekend" is van engelse oorsprong en is in de laatste oorlog in ons land gebracht en het wordt algemeen gebruikt. Nu is het zó, clat er met clat woord bedoeld wordt cle zaterdag en zondag, en feitelijk is het clan foutief, want de week eindigt niet met cle zondag. We werken niet zes dagen en dan gaan we rusten, maar we beginnen met Ö ' O de rust, de rust van de zondag. Die Dag dient waargenomen te worden de Heere; dan komt Hij in het bijzonder tot ons met Zijn Woord; die Dag moet zijn een voorsmaak van de Eeuwige Sabbath. Het is of de Heere wil zeggen: aan al de aardse slommer komt een einde; hier beneden is het ware leven, lieven, loven niet; dat wordt bewaard voor Boven. Wij moeten vanuit de zondagsrust ingaan tot onze arbeid, gesterkt en getroost door Hem, Die deze Dag heeft geheiligd door Zijn opstanding. Daarom dienen we clie arbeid te doen zo getrouw en gewillig als de engelen in cle hemel, als vreemdelingen en bijwoners, wetende clat er een rust overblijft voor Gods

volk. We zijn dus mis, wanneer we cle week met cle zondag laten eindigen, en wanneer we het woord „weekend" noemen. Nu komt het er echter maar op aan, niet wat we zeggen, maar wat we doen. Vóór het woord „weekend" in ons land was ingeburgerd, spraken we van „een zondag-over". Dat was wel een mondvol, maar het gaf zuiverder de zaak aan dan het woord uit cle Engelse taal.

Alles bij elkaar genomen, zou het maar goed zijn, onze eigen taal te gebruiken. Dan kan er in dit geval geen bijbedoeling zijn, clie niet goed te keuren is. Onze taal is al genoeg doordrenkt van vreemde woorden, dat wij er geen meer bij moeten nemen, tenminste als cle zaak in onze taal kan worden uitgedrukt. Dat kan het in het geval van „weekend".

Misschien is het goed, clat er in het artikel een keertje „weekend" stond. Anders zou het misschien niet eens worden rechtgezet, zoals dit nu gebeurt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.