+ Meer informatie

Crisissfeer nu wat afgezwakt

PvdA-concessie inzake grondpolitiek

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Doordat de PvdA-fractie een concessie heeft gedaan, is de crisissfeer rondom het kabinet wat afgezwakt. De moeilijkheden inzake de grondpolitiek zijn echter nog niet opgelost.

Het kabinet zal op korte termijn de mogelijkheid nagaan, in hoeverre de negatieve ontwikkelingsschade op enigerlei wijze in het wetsontwerp valt in te bouwen. Het antwoord van de regering in het debat over de grondpolitiek wordt nu op z'n vroegst dinsdag verwacht.

De korte-termijn-studie is het resultaat van het beraad dat gisteravond in het Catshuis heeft plaats gehad en dat tot vannacht kwart voor een heeft geduurd. Hieraan hebben op verzoek van premier Den Uyl deelgenomen de drie CDA-fractievoorzitters Aantjes, Andriessen en Kruisinga, die van PvdA, PPR en D'66 respectievelijk Van Thijn, De Gaay Fortman jr. en Terlouw, alsmede enkele deskundigen uit de fracties.

Uit de verklaringen van Andriessen, woordvoerder voor het CDA, en Van Thijn (PvdA) kan geconcludeerd worden dat men blij is dat deze uitweg is gevonden. Had men niet de bereidheid getoond om te trachten elkaar in deze toezegging te vinden, dan zou er ongetwijfeld een breuk in het kabinet zijn ontstaan.

CDA vasthoudend

Onder aanvoering van minister Van Agt heeft het CDA vastgehouden aan vergoeding bij grondverkoop via onteigening, uitgaande van de verkeerswaarde. De progressieven wilden aanvankelijk niet afwijken van hun standpunt dat alleen de gebruikswaarde voor vergoeding in aanmerking komt. Deze twee standpunten bleven bikkelhard tegenover elkaar staan. Nadat de CDA-fracties vorige week een amendement hadden ingediend, dat de gebruikswaarde uit het wetsontwerp wilde halen, rezen er grote moeilijkheden met als gevolg dat het kabinet in een impasse geraakte. De progressieve bewindslieden verzetten zich met hand en tand tegen dit amendement.

Aangezien fungerend CDA-fractievoorzitter Andriessen bleef volharden bij het ingenomen standpunt, werd woensdag in Den Haag ernstig rekening gehouden met een kabinetscrisis. Dit gevaar is nog niet geweken, zei Ed van Thijn vannacht nadrukkelijk. Hij was wel iets optimistischer gestemd, doch volgens hem hangt het er van af hoe het kabinet zijn ,,huiswerk" nu afmaakt. Hij zag de zon nog niet direkt boven de horizon verschijnen.

Mocht Van Agt er in slagen een bevredigende regeling rond te krijgen, dat in aanmerking komende schade van inkomen en vermogen als gevolg van planologische beslissingen van de overheid alsnog in het wetsontwerp worden ,,ingebouwd", dan is de mogelijkheid niet uitgesloten dat de beide wetsontwerpen grondpolitiek hier en daar nog verder geamendeerd, het halen in de Kamer.

Niet zeker

Fractieleider Van Thijn beklemtoonde dat het nog geenszins zeker is dat men er uit komt, omdat er nogal wat tekstueel wet-technische problemen moeten worden opgelost. Bovendien acht de PvdA-fractie zich niet gebonden aan de eventueel te vinden oplossing. Hijzelf toonde vannacht grote aarzeling ten aanzien van het gelukken van de opzet van het kabinet. Het is volgens hem duidelijk, dat de gebruikswaarde met correcties, welke nu in het wetsontwerp staat, dan wordt ,,ingeleverd". (Zie verder pagina drie)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.