+ Meer informatie

Lees maar

3 minuten leestijd

Geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Mattheüs 22:21

Elke christen moet belasting betalen, want God vraagt gehoorzaamheid aan de overheid. Volgens mij was dat Jezus’ boodschap, totdat ik de verklaring van de Roemeense ds. Wurmbrand las. Volgens hem kreeg de ‘keizer’ wat hem toekomt als het communistische regime werd bestreden. Wat zegt Jezus werkelijk?

De Romeinse bezetter had het volk Israël een specifieke belasting opgelegd. De Farizeeën vroegen Jezus: mogen wij die belasting afdragen? Een spannende vraag, politiek en religieus geladen, zo leek het. Maar in werkelijkheid was het een strikvraag.

Als Jezus ja zei, zouden veel Joden zich teleurgesteld van Hem afwenden. Maar bij een ‘nee’ zouden de Romeinen Hem zien als een rebel die moest worden opgepakt. Daar waren ze op uit, de huichelaars.

Op Jezus’ verzoek brachten ze Hem een denarie. Een munt met de tekst: keizer Tiberius, zoon van de goddelijke Augustus. Zo zag de keizer zichzelf, als god. Voor de vragenstellers was het bezit van deze munt blijkbaar geen probleem. Maar zogenaamd wel om dit geld als belasting aan de keizer te geven. Jezus zei: Geef aan de keizer wat van hem is, namelijk zijn belastinggeld.

Op het getoonde geldstuk stond ook de beeltenis van de keizer. Maar Jezus is het beeld van God. Hij moet daarom niet aan de keizer worden gegeven, maar aan God.

Dit antwoord lijkt geen reden Hem gevangen te nemen. Maar schijn bedriegt. Het is het evangelie in het kort: bevrijding en vergeving van zonden. Jezus is de losprijs voor velen. Zijn kruis is onze munt bij God. Door Hem komt Gods koninkrijk. Hij maakt een einde aan alle menselijke koninkrijken. Deze woorden zijn dynamiet onder alles wat het Godsrijk tegenstaat.

Letterlijk vertaald zegt Jezus: geef aan de keizer terug wat van de keizer is. Daarin klinkt door dat de keizer en het geld, de mammon, bij elkaar horen. Anders dan in het Oude Testament komen we in het Nieuwe Testament alleen nog maar dit duo tegen: politiek en economie. Jezus is niet tegen politiek en economie, maar wel tegen een leven dat staat in het teken van geld en macht. Dat is in wezen geen leven.

Jezus wil dat wij aan God teruggeven wat van Hem is. Dat wij terugkeren tot God, doordat we tot leven komen door het offer van Jezus. Dat maakt ons tot beeld van God. Maar ook in onze tijd draait alles om geld en macht, ook in de kerk. Het machts-en bezitsdenken kan alleen worden doorbroken door Jezus. Als we Hem geloven op zijn woord. Dan keren we terug tot God.

Als we deze tekst lezen als een oproep om gezagsgetrouw belasting te betalen, is deze uitspraak al lastig genoeg. Maar in werkelijkheid is het een revolutionair appel ons te bekeren tot God. Om te leven als dienaren van de Heer Jezus Christus in het perspectief van het komende Rijk van God. Zalig zijn zij die dit woord horen en aan God geven wat van Hem is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.