+ Meer informatie

Van de redactie-raad

2 minuten leestijd

In het eerste nummer van 1969 wil ik graag enkele mededelingen doen uit de vergade ring van deze raad welke werd gehouden op 16 december j.l.

Zoals gewoonlijk werd gesproken over de sinds de vorige vergadering verschenen afleveringen van Ambtelijk Contact en werd vervolgens een plan opgesteld voor de ko mende periode.

Daar broeder Van der Brink aan het comit矶oor ouderlingen- en diakenen-conferentie had meegedeeld dat hij wegens vele andere werkzaamheden zijn taak als eind-redacteur zou willen beꨮdigen werd, op verzoek van het comit窠in deze vergadering over de opvolging gesproken.

Desgevraagd was prof. dr. W. H. Velema bereid de eindredactie op zich te nemen. De samenstelling van de raad blijft dan verder als voorheen daar br. v. d. Brink als diaken lid zal blijven.

Graag wil ik op deze plaats namens comit知n redactieraad Van der Brink dank zeggen voor alle arbeid door hem in het belang van ons blad verricht. Wij zijn blij dat hij in deze kring een plaats wil blijven innemen.

Prof. Velema voorstellen aan de lezers van ons blad is m.i. een overbodige zaak. Dat hij de eind-redactie van Ambtelijk Contact op zich wil nemen verheugt ons en gaarne wensen wij hern voor dit werk wijsheid en de zegen des Heren toe.

Moge deze arbeid ook hemzelf veel vreugde geven en niet al teveel moeite voor het verkrijgen van kopij.

Ten slotte.

Allen die dit lezen en op enigerlei wijze bij de ambtelijke arbeid in de kerk des Heren betrokken zijn, alle medewerkers aan ons blad, alle abonnees in en buiten onze kerken, de drukker van ons blad en de broeders die de administratie en verzending steeds zo correct verzorgen wens ik, namens comit知n redactieraad voor het nieuwe jaar lusten kracht toe voor deze tak van arbeid in Gods Koninklijk.

Zegene de Here ons blad en stelle Hij het tot een zegen opdat het op de juiste wijze mee leiding en richting mag geven aan het ambtelijke werk in onze kerken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.