+ Meer informatie

Rietvelden kunnen afvalwater zuiveren

2 minuten leestijd

ARNHEM Om de kwaliteit van het water in de Veluwe Randmeren te verbeteren is het Zuiveringsschap Veluwe begonnen met de aanleg van een rietveld bij Elburg om het geloosde afvalwater verder te zuiveren. De waterkwaliteit van de Randmeren is sinds hun ontstaan in 1957 sterk achteruit gegaan. In 1961 was het nog zeer goed, nu overheersen de algen door de lozingen van fosfaten.

De kwaliteit is onvoldoende om zonder voorbehoud geschikt te zijn voor water- en oeverrecreatie, aldus het Zuiveringsschap.

Behalve fosfaat komt op de meren ook een belangrijke belasting met stikstof, organisch materiaal en bacteriën voor. Om de waterkwaliteit te verbeteren moet worden voorkomen dat veel van dat spul in de Randmeren terecht komt. Riet- en biezenvelden blijken voor wat dat betreft „wonderen" te kunnen doen, het zijn ideale waterzuiveraars.

Er ontstaat een belangrijke reiniging wanneer men waterstromen en ^uzuivkiu uivuiwaLur duur deze rietof biezenvelden gaat leiden.

Op het ogenblik is men druk bezig bij wijze van proef een rietveld aan te leggen bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Elburg waarin het afvalwater van die installatie zal worden nagezuiverd. Men moet hiervoor ongeveer 510.000 stekken planten. Het ligt in de bedoeling het rietveld medio 1978 in gebruik te nemen. De schatting is dat het rietveld jaarlijks ongeveer 8.000 kilo fosfaat kan vasthouden.

De tptale iiwichtingskosten van het vijftien hectare grote rietveld zijn geraamd op ongeveer 670.000 gulden en komen voor rekening van het Rijk.

Overigens levert het rietveld ook nog wat op. Na een paar jaar moet men het riet maaien en kan men het verkopen. En bijkomend voordeel van dergelijke velden is ook dat zij kunnen dienen als broedplaats en ruigebied voor eenden.

Als de proef bij Elburg slaagt zullen ook andere rietvelden worden aangelegd, aldus het Zuiveringsschap.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.