+ Meer informatie

A'dams referendum autovrii centrum in '92

B en W komen wellicht met vierde scenario

2 minuten leestijd

AMSTERDAM (ANP) - Het college van B en W van Amsterdam heeft gisteren besloten een referendum te houden over het onderwerp "Binnenstad, autovrij". Het college stelt voor het referendum te houden in het voorjaar van 1992. Als de gemeenteraad ermee instemt, krijgen alle Amsterdammers dan een biljet waarop zij hun favoriete scenario kunnen aankruisen over dit onderwerp. Dit heeft de gemeente gisteren bekendgemaakt.

De uitkomst van het referendum wordt in beginsel gehonoreerd. „Alleen op zwaarwegende gronden zal de gemeenteraad tot een andere beslissing komen", aldus de bekendmaking.

De raadscommissie bestuurlijke betrekkingen bespreekt op 13 maart het door B en W vastgestelde draaiboek voor het referendum. In dat draaiboek zijn tot nu toe drie secenario's over het onderwerp beschreven die alle het autoverkeer in de binnenstad moeten beperken. In alle scenario's is het parkeerbeleid het voornaamste instrument om het aantal auto's in de binnenstad te regelen.

B en W houdt echter de mogelijkheid open dat nog een vierde scenario wordt toegevoegd dat uitgaat van een grotere toegankelijkheid van de binnenstad voor auto's.

Het eerste scenario gaat uit van een voortzetting van het huidige verkeersbeleid voor de binnenstad. Daarbij wordt het bewonersparkeren ongemoeid gelaten en het illegaal parkeren aangepakt. Daardoor zou het aantal parkeerplaatsen met 4000 afnemen. Betaald parkeren wordt dan uitgebreid over de hele stad, met verhoging van de parkeertarieven. Ook komen er een aantal parkeergarages als vervanging van het parkeren op straat. Dit scenario sluit volgens B en W onder meer aan bij het convenant dat is gesloten met het bedrijfsleven over de bereikbaarheid van de binnenstad.

Parkeerplaatsen

Het tweede scenario gaat uit van een auto-arme binnenstad. Hierbij is voor ongeveer de helft van het huidige aantal bewonersauto's parkeerruimte op straat. De overige auto's zouden in garages moeten worden gestald en de parkeertarieven fors verhoogd. Dit zou leiden tot een daling van het aantal bewonersauto's tot 12.000 en er zouden 6000 plaatsen vrijkomen voor zakelijk en winkelverkeer.

In het derde scenario is de binnenstad autovrij met uitzondering van de routes naar de ondergrondse parkeergarages. Bewonersauto's worden alle inpandig geparkeerd en het parkeertarief zou zo hoog moeten worden dat het aantal plaatsen wordt verminderd tot circa 8000.

Overige bewoners moeten voor hun auto een plaats vinden buiten de binnenstad. Verder wordt voor zakelijk en winkelverkeer slechts rekening gehouden met 2000 a 3000 plaatsen.

In dit laatste model wordt de vrijkomende ruimte gebruikt voor de fietser, voetganger en het openbaar vervoer. In beginsel zijn in dit scenario alle aan- en afvoerwegen éénrichtingsverkeer. B en W vinden dat dit model „aardig" aansluit bij de ideeën van Groen Links en het Platform Binnenstad.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.