+ Meer informatie

BEZWAREN ITGEN HUURVERHOGING.

2 minuten leestijd

1) In plaats van deze huurverhoging kan een andere aanpassing plaatsvinden, als het huurpeil van vergelijkbare woningen daartoe aanleiding geeft. De huurprijs kan niet worden verlaagd tot minder dan f 1.348,- per maand. Schema 2: Redelijke huuraanpassingen voor zelfstandige woningen in overig Nederland. 140 tot 160 130,30,30,30,30,30,30,30,30,30,6% 125 tot 140 {26,26,26,26,26,26,26,26,26,fl7,17,17,17,17,17,6% 6% 6% 3% 0% 80 tot 90 fl5,15,15,15,15,6% 6% 6% 3% 0% 70 tot 80 fl3,13,13,13,6% 6% 6% 3% 0% 11,11,

Er kurmen redenen zijn om bezwaar te maken tegen een huurverhoging. Met name als de huuraanpassing hoger is dan de puntentelling rechtvaardigt, of als er ernstige gebreken aan de woning zijn.

De huurder moet er wel op letten zijn bezwaren duidelijk te omschrijven.
BEZWAAR TEGEN VERHOGING VAN 60/0 OF MINDER.

Als een huurder om genoemde redenen bezwaar wil maken tegen een huurverhoging van 6% of minder, moet hij daarvoor het bezwaarschrift D1066 gebruiken en dit binnen 6 weken na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging bij de verhuurder inleveren.

Als de verhuurder echter de huurverhoging heeft aangezegd met formulier D1065, dan kan de huurder zijn bezwaren op de achterkant daarvan vermelden en het formulier als bezwaarschrift aan de verhuurder terugsturen.

De verhuurder kan vervolgens aan de bezwaren van de huurder tegemoet komen. Bijvoorbeeld door alsnog reparaties te verrichten. Blijft de huurder bij zijn bezwaren, dan moet de verhuurder het bezwaarschrift van zijn commentaar voorzien en doorsturen naar de huurcommissie. Binnen 12 weken na de voorgestelde ingangsdatum. En vergezeld van een verzoekschrift (D1067), om het geschil in behandeling te nemen. BEZWAAR TEGEN VERHOGING VAN MEER DAN 6%.

Als een huurder, eveneens om genoemde redenen, bezwaar wil maken tegen een huurverhoging van meer dan 6%, kan hij zijn bezwaren vermelden aan de achterkant van het hem toegezonden formulier D1065. De verhuurder moet, als hij de verhoging toch wil doorzetten, een verzoekschrift (D1067) indienen bij de huurcommissie, binnen 12 weken na de voorgestelde ingangsdatum. De uitspraak van de huurcommissie is bindend, tenzij huurder of verhuurder alsnog binnen 2 maanden aan de kantonrechter vraagt om de huurprijs vast re stellen. •

^^Dit

Dit is een publikatie van het ministerie van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Centrale Afdeling Voorlichting en Externe Betrekkingen, Van Alkemadelaan 85, Postbus 20951, 2500 EZ Den Haag.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.