+ Meer informatie

Beslissende wending door Portu2:ese machthebbers

Lissabon erkent Guinee-Bissau

3 minuten leestijd

LISSABON — Portugal is bereid Guinee-Bissau (Portugees Guinea) als een onafhankelijke staat te erkennen en onmiddellijk een akkoord te sluiten om de macht over te dragen, zo is door de Verï'idgde Naties in Lissabon bekendgemaakt. secretaris-generaal Waldheim aan Portugal, wordt gezegd dat Portugal bereid is onmiddellijk een overeenkomst aan te gaan met de onlangs door de Afrikaanse Nationalistische vrijheidsbeweging PAIGC gevormde regering, welke reeds door een groot aantal landen is erkend en dat Lissabon de toelating van GuineeBissau tot de Verenigde Naties zal steunnen.

Wat de Kaapverdische Eilanden betreft zegt de bekendmalcihg dat de Portugese regering „het recht van deze eilanden op onafhankelijkheid erkent en dat zij bereid is de desbetreffende resoluties van de Verenigde Naties uit te voeren". Portugal verklaart zich bereid nauvjf met de bevoegde organen van de volkerenorganisatie samen te werken teneinde het proces van de dekolonisatie voor de Kaapverdische Eilanden te versnellen.

MOZAMBIQUE

Portugal, zo gaat de bekendmaking verder, erkent voorts het recht van het volk van Mozambique op zelfbeschikking en onafhankelijkheid en is bereid de desbetreffende VN-besluiten uit te voeren. Voor de tenuitvoerlegging van deze beginselverklaring zal de Portugese regering onmiddellijk maatregelen nemen om onderhandelingen te voeren met de vertegenwoordigers van Frelimo (het bevrijdingsfront van Mozambique en Kaapverdische Eilanden) met het doel het onafhankelïjkheidsproces voor dit gebied te versnellen.

ANGOLA

Over Angola zegt het door secretaris-generaal Waldheim verstrekte communnqué dat de Portugese reger ring, de rechten van de bevolking aldaar op zelfbeschikking en onafhankelijkheid erkennend, „het voornemen heeft op zeer korte térmijn conctact op te nemen met de bevrijdingsbewegingen en zo spoedig mogelijke officiële onderhandelingen te beginnen". Zij zal ook hier de besluiten van de Verenigde Naties ten uitvoer brengen.

Portugal erkent tenslotte, zo besluit het communiqué, ook het recht op zelfbeschikking en onafhankelijkheid van de bevolking van Soa Tomé in principe en is bereid de desbetreffende VN-resolutics uit te voeren.

In de bekendmaking wordt tevens vastgesteld dat Portugal zich vastbesloten heeft verklaard volledig met de Verenigde Naties samen te werken wat betreft de toepassing van de bepalingen van het handvest en van resolutie 1514 van de Algemene Vergadering inzake „de verlening van onafhankelijkheid aan volkeren en koloniale gebieden".

Met het oog hierop, aldus de verklaring, erkent de regering van Portugal „het recht op zelfbeschikking en onafhankelijkheid van alle onder haar bestuur staande overzeese ge-j bieden en verplicht zij zich volledig de eenheid en de Integriteit van elk van 'deze gebieden te garanderen. Zij keert zich tegen elke separatistische poging en tegen alle pogingen tot versnippering van welke kant dan ook".

WALDHEIM

Secretaris-generaal Waldheim is uit Lissabon naar Wenen vertrokken. Tijdens een persconferentie op het • vliegveld van de Portugese hoofdstad zei hij, dat president De Spinola en andere leden van de regering reeds besprekingen met het Frelimo hadden gevoerd, maar dat Portugal nu onmiddellijk stappen zal doen om met het Frelimo over een spoedige onafhankelijkheid van Guinee-Bissau te gaan onderhandelen.

Dit lag wat moeilijker voor Angola omdat daar drie bevrijdingsbewegingen zijn. Niettemin wil de Portugese regering spoedig contacten met deze bewegingen leggen om zo spoedig mogelijk tot officiële onderhandelingen te komen.

Waldheim, dïe twee dagen in Lissabon is geweest en daar met president De Spinola en leden van diens regering heeft gesproken, zei dat deze dent De Spinola en leden van diens regering heeft gesproken, zei dat deze gesprekken „eerlijk, duidelijk en constructief" zijn geweest.

Abdoelrahim Farah, Waldheim's assistent voor politieke kwesties, zal onmiddellijk naar Afrika gaan om de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid en de betrokken partijen in de Portugese aebieden op de hoogte te stellen.

De voortdurende beschietingen in het gebied rond Danang verdrijft de inwoners in dit gebied uit hun woonplaatsen. Met kind en schamele bezittingen in een bamboemandje steken hier vader en moeder ondierj water over naar hopenlijk veiliger oorden. De laatste dagen hebben duizenden mensen dit gebied, waar hevig wordt gevochten, verlaten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.