+ Meer informatie

CIVITAS STUDIOSORUM IN FUNDAMENTO REFORMATO

3 minuten leestijd

propagandakommissariaat:

Jagerskamp 50, Wageningen

Binnenkort zuilen weer vele jongens en meisjes zich voor de eerste maal aan één van de universiteiten of hogescholen laten inschrijven als student(e). Hieronder zullen er ook velen zijn uit die groeperingen, die men in Nederland meestal aanduidt met de term „Gereformeerde Gezindte”.

De aanstaande studenten uit deze groeperingen komen dan terecht in een voor hen geheel rueuwe omgeving; een omgeving, van waaruit op henzelt en op hun levenshouding kritiek zal worden uitgeoefend, tenminste als zij hun opvoeding en achtergrond met verloochenen. Tijdens hun studie zullen zij gekonfronteerd worden met vele vragen op etisch, maatschappelijk en kerkelijk terrein; vragen waaraan zij, met het oog op de toekomst, niet zonder meer voorbij zullen kunnen gaan.

Vooral de eerste jaren zullen zij behoelte hebben aan een regelmatig kontakt met gelijkgezinde studenten, die deze problemen ook kennen. En het is van essentieel belang, dat dit gebeurt in het licht van Gods Woord. Door studenten uit de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten, de Nederlandse Hervormde Kerk en de Oud Gereformeerde Gemeenten werd, om in deze behoefte aan kontakt te voorzien, in 1951 de Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato (CSFR), of de Vereniging van Studenten op Gereformeerde Grondslag, opgericht. In de CSFR bestuderen wij alleen en gezamenlijk de gereformeerde beginselen; we gaan na wat die ons vandaag de dag te zeggen hebben. Wij willen dit doen bij het licht van Gods Woord en aanvaarden als daarop gegrond de Drie Formulieren van Inigheid.

Het verenigingsleven speelt zich vnl. af binnen de disputen, die te Amsterdam, Delft, Leiden, Rotterdam en Utrecht gevestigd zijn, en een kring, die te Wageningen bestaat. Ook hier zal waarschijnlijk zeer binnenkort een dispuut opgericht worden. Op vergaderingen en kringen door de disputen georganiseerd, worden onderwerpen behandeld als kerk en verbond, belijdenis, sakramenten, maar ook marxisme, kultuur en oecumene. In het algemeen zijn echter binnen de disputen de persoonlijke, informele kontakten het belangrijkst.

Drie maal per jaar komt de Civitas in haar geheel bijeen, nl. op de Kerst- en Paasvergadering en op de jaarlijkse zomerkonferentie. Deze konferentie, die een week duurt, is het hoogtepunt van het verenigingsjaar. Op de konferentie wordt een bepaald thema centraal gesteld, door verschillende sprekers belicht en in diskussiegroepen uitvoerig behandeld. De vriendschap binnen de CSFR geeft haar leden veel steun in de studentenwereld en helpt ons ook hier de gereformeerde beginselen te bewaren. De Civitas is geen gezelligheidsvereniging, maar een studievereniging.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot:

Voor Amsterdam: J. Kaai, Krnest Staesstraat 50-11, Amsterdam.

Voor Delft: M. Adnaanse, Handboogstraat 3, Delft.

Voor Leiden: J. H. ten Hove, Rijn- en Schiekade 32, Leiden.

Voor Rotterdam: P. A. van Bokhoven, Tweede Jerichostraat 6, Rotterdam-16.

Voor Utrecht: B Plaisier, J. van Scorelstraat 40bis, Utrecht.

Voor Wageningen: D. J. den Boer, Jagerskamp 71, Wageningen.

Voor Drienerlo en Eindhoven en eventuele overige inlichtingen. A W. van der Vlies, Jagerskamp 50, Wageningen.

P S. Hun, die in Utrecht gaan studeren en lid willen worden van de CSFR, wordt verzocht vóór 15 augustus kontakt op te nemen met bovengenoemd persoon aldaar i.v.m. een kennismakingstijd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.