+ Meer informatie

Kabinet wil beroep op wao en aww beperken

„Meer arbeidsongeschikten aan het werk"

2 minuten leestijd

DEN HAAG - Op voorstel van staatssecretaris Ter Veld heeft de ministerraad gisteren ingestemd met een aantal maatregelen om de groep arbeidsongeschikten in de Nederlandse samenleving te verkleinen. De mogelijkheden van een beroep op de Ziektewet, de wao en de aaw worden beperkt.

Het voorstel omvat financiële prikkels voor werkgevers om het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid terug te dringen. Het kabinet stelt verder voor de toegangsmogelijkheden voor arbeidsongeschikten tot de arbeidsmarkt te verruimen.

De werkgevers krijgen te maken met een differentiatie van de Ziektewetpremie. Ook komt er een bonus/malus-systeem voor het in dienst nemen of laten afvloeien van arbeidsongeschikten. De maatregelen vloeien voort uit de afspraken die de overheid en de sociale partners hebben gemaakt tijdens het najaarsoverleg. De Sociale Verzekeringsraad heeft kort geleden advies uitgebracht over een concept van het wetsvoorstel.

Variabele premie

De Ziektewetpremie wordt afhankelijk gemaakt van het ziekteverzuim in het bedrijf. Als het ziekteverzuim in een bedrijf hoger uitvalt dan het gemiddelde voor die bedrijfstak, dan moet meer premie worden betaald. Ligt het verzuim daarentegen onder het gemiddelde, dan hoeft het bedrijf minder premie te betalen.

Op advies van de Sociaal Economische Raad heeft het kabinet besloten deze premiedifferentiatie te laten doorwerken in het werknemersdeel van de Ziektewetpremie. Deze doorwerking wordt niet verplicht gesteld. De bedrijfsvereniging beslist daarover. De doorwerking van de premiedifferentiatie mag nooit meer bedragen dan 50 procent van de normale premie.

In het voorstel van mevrouw Ter Veld is een bijzondere bepaling opgenomen ten behoeve van de kleine werkgevers. Werkgevers met vijf of minder werknemers in dienst krijgen de mogelijkheid een pool te vormen voor het systeem van premiedifferentiatie.

Bonus/malus

Op grond van het voorstel moeten werkgevers betalen als zij arbeidsongeschikten laten vertrekken. Zij krijgen geld als zij arbeidsongeschikten in dienst nemen. De bonus voor het in dienst nemen van een arbeidsongeschikte bedraagt zes maanden salaris. De malus voor werkgevers die arbeidsongeschikten laten afvloeien naar de wao of de aaw, ligt tussen de drie en de vijf maanden salaris. De lengte van deze termijn is afhankelijk van het risico in de bedrijfstak om arbeidsongeschikt te worden. Voor de kleine werkgevers is de bepaling opgenomen dat de malus nooit meer kan zijn dan vijf procent van de loonsom van het bedrijf.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.