+ Meer informatie

Wat vindt u van films met gespeelde bekeringen?

4 minuten leestijd

Wij zijn tegen bioscoopbezoek. Maar er zijn tegenwoordig nogal wat "nette" films waarin zelfs mensen tot bekering komen. Die worden bij voorbeeld gedraaid in koffiebars. Mag je daar wel naartoe? Nee, zegt ds. Mulder. Lees maar liever een goed boek.

Ik ga wel eens naar de koffiebar. Daar worden ook films vertoond zoals The Healing, Love Note, Exodus. Heel vaak worden er op het eind van de film mensen bekeerd. Mijn ouders willen liever niet dat ik naar die films ga. Ze zeggen: „In de film wordt die bekering ook maar gespeeld. Die mensen zijn normaal misschien onwijze wereldse mensen."Hebben mijn ouders gelijk?

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: Ik ben het met je ouders eens. Een bekering is niet iets om te "spelen". Nog afgezien van de vraag welke mensen dat doen, het is gewoon niet goed. We moeten met heilige dingen op een heilige wijze omgaan. Het gaat over zulke ernstige dingen. Sommigen zeggen dat door zulke films evangelisatie bedreven wordt. Maar helaas blijkt ook nog wel eens dat juist (rand-) kerkelijke jongeren door zulke activiteiten aangesproken worden en zelfs (nog verder) van de kerk afgetrokken worden. Bovendien lijkt het mij dat het gevaar groot is van een soort vermenging van de Bijbel en de wereld. En daar moeten we heel erg voor oppassen. Want als de Heere werkt, gaan we juist leren met de wereld te breken. De Heere Jezus zegt het Zelf dat Hij gekomen is om de zondaren te roepen tot bekering, niet om ze een beetje op de rand van de wereld te laten.

Oppervlakkig
Als je iets wilt weten over hoe God een mens bekeert, lees dan Wij zijn tegen bioscoopbezoek. Maar er zijn tegenwoordig nogal wat "nette" films waarin zelfs mensen tot bekering komen. Die worden bij voorbeeld gedraaid in koffiebars. Mag je daar wel naartoe? Nee, zegt ds. Mulder. Lees maar liever een goed boek. in de eerste plaats in je Bijbel. En doe dat biddend, vragend om de Heilige Geest. Want een bekering moet wel echt zijn; namelijk het werk van de Heilige Geest. Gaat het in zulke films niet vaak over oppervlakkige bekeringen? Als iemand verandert van levensrichting kan dat op zich wel goed zijn, maar dat is nog iets anders dan een ware bekering tot God. In de ware bekering gaat het over een oprechte en diepe droefheid over de zonde naar God, over door schuldbesef getroffen en verslagen worden. Dan gaat het erover dat we door de Heilige Geest leren Wie God is en wie wijzelf zijn, maar ook Wie Christus is. Het is van beslissende betekenis Hem door het geloof te leren kennen. En dat gebeurt in de nood van je ziel. Dan wordt Hij door Woord en Geest geopenbaard als Redder van verlorenen en Zaligmaker van zondaren. Graag wil ik je aanraden om eens de Christenreis te lezen en ook de Christinnereis van John Bunyan. Er zijn wel uitgaven waar goede tekeningen bijstaan. Daardoor wordt het lezen vergemakkelijkt en aangemoedigd.
Ds. P. Mulder

Boeken voor jongeren
"Vraag maar" door ds. L. Vroegindeweij; uitg. LV-fonds, Barendrecht, 124 blz, f 18,50
In het voormalige blad van de Hervormde Jongelingsbond op geref grondslag (nu de HGJB), "De Vaandrager", verzorgde ds. L. Vroegindeweij in de jaren vijftig de "Vragenbus". In dit boekje zijn 25 antwoorden opgenomen; die laten zien dat de jeugd van toen met dezelfde vragen worstelde als onze jongeren. Vragen rond de bekering, belijdenis en Avondmaal, kerkelijke verdeeldheid, maar ook schaken op zondag en televisie. De antwoorden hebben vrijwel niets aan actualiteit verloren. Op een bijzonder frisse, aansprekende en schriftuurlijke wijze gaat de bekende predikant in op de problemen. Meer dan dertig jaar geleden besloot hij zijn antwoord over de tv zo: „De televisie is wel het toppunt van de menselijke mogelijkheid om de tijd te doden en alzo de mens te beroven van het heden der genade. Iets kan op zichzelf geen bijzonder kwaad kwaad bergen en toch waardeloos en daardoor schadelijk zijn. Maar de televisie geeft meer dan waardeloze dingen. Zij is gevaarlijk. Mocht zij ooit algemeen geaccepteerd worden, dan zal zij toch de wereld ontstellend hebben verrijkt met invalspoorten voor het kwaad."

"Bekering, ook voor jou?" door ds. C.G. Vreugdenhil; uitg. Groen, Leiden; 200 blz, f 24,50
Vragen rond de bekering, die ook in de rubriek "Jouw vragen" regelmatig aan de orde komen, worden in dit boek uitgebreid behandeld. Hoe weet je of de Heere in je leven begonnen is? Is mijn zondekennis wel echt? Komt iedereen op dezelfde manier tot bekering? Geschreven op aansprekende, duidelijke en pastorale wijze. Aan de hand van de tekst „Mijn zoon, geef mij je hart" roept de schrijver in het laatste hoofdstuk de lezers indringend op tot bekering.
P. Boer

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.